Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Forum
Reactie Laurens Ivens op oproep HNA om verbod vakantieverhuur
'Totaalverbod staat de wet niet toe'

Het Huurders Netwerk Amsterdam (HNA) riep de gemeente Amsterdam op om alsnog over te gaan op een algeheel verbod op vakantieverhuur. Het voorstel van de gemeente om vakantieverhuur per 1 juli in drie wijken te verbieden vindt de belangenorganisatie van huurders onvoldoende. Volgens wethouder Ivens maakt de huidige wetgeving een totaalverbod onmogelijk.

Wethouder Laurens Ivens:
'De afgelopen jaren heeft de verhuur van woonruimte aan toeristen een enorme vlucht genomen. Waar zo’n tien jaar geleden slechts een enkeling aan vakantieverhuur deed, stond vorig jaar 1 op de 15 Amsterdamse huizen op een website voor vakantieverhuur. De afgelopen jaren is Amsterdam dan ook aan het pionieren geweest om illegale hotels in woonruimte terug te dringen en de leefbaarheid van onze buurten te beschermen. De coronacrisis is een tijdelijke afwijking, die nu wel laat zien hoe groot de impact is van onder meer vakantieverhuur op de leefbaarheid van onze buurten.
 
De nieuwste stap in ons pionieren is een verplichte vergunning voor iedereen die aan vakantieverhuur wil doen. Waarbij de gemeente geen vergunning wil geven in de buurten met de meeste toeristische druk. Sommige Amsterdammers, waaronder de Huurdersvereniging Amsterdam, kijken reikhalzend uit naar een totaalverbod in plaats van een vergunningsstelsel.
 
Deze bewoners halen Den Haag aan waar wel een totaalverbod zou gelden. Dat Den Haag vakantieverhuur krachtiger wil bestrijden is mooi. Maar een totaalverbod laat de wet ook hier niet toe. Het af en toe verhuren van een huis kan niet worden aangepakt binnen de huidige wetten, gaf Den Haag recent ook aan op vragen van raadsleden.
 
Bovendien wil Den Haag nog geen maximale verhuurtermijn opnemen, maar alleen herhaaldelijke verhuur tegengaan. In Amsterdam gelden al wel strenge regels voor het af en toe verhuren aan toeristen. Alleen als hoofdbewoner mag je de woning maximaal 30 dagen per jaar aan maximaal vier personen tegelijk verhuren. Bij overtreding staat je een boete van 20.750 euro te wachten. Daarbij is met een vergunningsstelsel straks nog beter te handhaven. Voor Amsterdam zou de aanpak van Den Haag een stap terug betekenen, terwijl we juist een volgende stap moeten zetten om toeristische overlast aan te pakken.
 
De bescherming van onze woningen en buurten is té belangrijk om te parkeren in onuitvoerbare regels. Daarom ben ik blij dat hier een vergunningsstelsel aanstaande is, zodat we vanaf juli met handhaafbare regels vakantieverhuur kunnen inperken, de overlast kunnen bestrijden en huizen weer gaan gebruiken om in te wonen.'