Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Er zijn nog XXX wachtenden voor u

Een tijdelijke meevaller of komt er echt meer doorstroming in de sociale huursector? Het nieuwe jaarboek van de AFWC meldt dat er in 2017 ruim 1.000 Amsterdamse sociale huurwoningen meer via WoningNet werden verhuurd dan in 2016: 6.839 tegenover 5.751 in 2016. Helaas zakte het aantal woningen dat corporaties via directe bemiddeling toewezen met 500 naar 674, zodat van een echte trendbreuk nog geen sprake lijkt. Overigens kwamen er in 2002 nog 13.000 woningen vrij.


Klik voor vergroting

 

Het totaal aantal ‘wooncontracten’ dat de corporaties afsloten (verhuringen + verkoop) bleef in 2017 bijna gelijk. Wat woningverkoop betreft, namen de corporaties flink gas terug: van 1.524 (2016) naar 982 in 2017. De nieuwe linkse coalitie wil overigens dat de corporaties helemaal stoppen met woningverkoop, ‘uitzonderingen daargelaten’.

Enorm aantal woningzoekenden

De druk op de sociale huursector loopt verder op, zo blijkt uit alle cijfers. Over aantallen inschrijvingen bij WoningNet hebben we het niet eens meer. De nieuwe schaal is het aantal ‘actief woningzoekenden’. Dat zijn mensen die minstens één maal per jaar op een woning reageren. Dat aantal nam toe van 56.000 Amsterdamse huishoudens (2016) naar 59.000 in 2017. De gemiddelde inschrijfduur voor een woning in de hoofdstad steeg voor starters naar 10,7 jaar en voor doorstromers naar 20,3 jaar. Op niet-lotingwoningen reageerden gemiddeld 293 woningzoekenden, dat was in 2016 nog 259. Jongeren hebben - uiteraard - de laagste slaagkans in WoningNet. Voor hen wordt de situatie er niet beter op nu de gemeenteraad heeft besloten het loten te beperken tot woningen met een tijdelijk jongerencontract. In 2017 waren dat er overigens 770.

Waar komen woningen vrij?

De meeste corporatiewoningen kwamen in 2017 beschikbaar in stadsdeel Nieuw-West, gevolgd door Oost en West. De minste in het centrum. Dat heeft niet per se te maken met gebrek aan doorstroming in populaire gebieden. Deze volgorde komt namelijk naadloos overeen met de omvang van de corporatievoorraad in deze stadsdelen. In Nieuw-West staan 31.114 sociale corporatiewoningen, in stadsdeel Centrum 13.810.

 

 

Bron: Jaarbericht 2018 van de Amsterdamse Woningcorporaties. De publicatie is te downloaden van de site van de AFWC: www.afwc.nl

Fred van der Molen