Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer

Doorstroming sociale sector naar nieuw dieptepunt

Het aantal nieuwe verhuringen in de reguliere sociale huursector daalde in 2011 in de Stadsregio Amsterdam naar een nieuw dieptepunt. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Er werden in 2011 slechts 12.617 sociale huurwoningen in de stadsregio via WoningNet verhuurd tegenover 13.718 in 2010. Dat is een daling van 8 procent. In Amsterdam daalde het aantal reguliere verhuringen zelfs met 12,7 procent. In de subregio Noord (met oa Zaandam en Purmerend) is opvallend genoeg het aantal verhuringen wel gestegen (met 7,5%). Sinds 2002 is er een dalende trend in het aantal verhuringen.

Reguliere sociaal verhuur (grafiek)

De cijfers in de tabellen betreffen alleen de verhuringen via WoningNet (links), en inclusief StudentenwoningWeb (rechts). Verhuur via instellingen buiten WoningNet of StudentenwoningWeb om, via particulieren en vrije sectorverhuur vallen er dus buiten.
Uit een eerder artikel in NUL20 werd duidelijk dat vooral de tijdelijke verhuur in Amsterdam substantieel is gegroeid.

Verklaringen voor de verminderde doorstroming liggen voor het opscheppen: een combinatie van crisiseffecten en overheidsmaatregelen: de nieuwbouwproductie en de woningverkoop zijn teruggelopen; banken stellen strengere eisen en de crisis maakt mensen voorzichtig, waardoor ze ingrijpende beslissingen zoals verhuizen uitstellen. Bovendien worden de gevolgen van nieuwe regelgeving voelbaar, zoals de Europese inkomensgrens en de Donner-punten. Meer huurders blijven zitten waar ze zitten, of omdat hun huur aanzienlijk stijgt bij verhuizing of omdat ze niet meer naar een betere sociale huurwoning kunnen verhuizen vanwege hun inkomen.

Ruim 90 procent toegewezen aan doelgroep

Sinds 1 januari 2011 geldt een inkomensgrens van 34.085 euro voor sociale huurwoningen. Terwijl corporaties de ruimte hebben 10 procent van hun huurwoningen aan hogere inkomens te verhuren, komen hogere inkomens in de regio Amsterdam helemaal niet meer in aanmerking. De corporaties verwachtten namelijk aanvankelijk dat die 10 procent volledig op zou gaan aan stadsvernieuwingsurgenten en bijzondere gevallen zoals medisch urgenten. Dat blijkt niet het geval.
 

% verhuring aan inkomensgroep < 34.085 (grafiek)

In 2011 is zo’n 94 procent van de woningen in de Stadsregio toegewezen aan huurders beneden de inkomensgrens. Bij deze berekening zijn toewijzingen via Studentenweb inbegrepen, maar nog niet de tijdelijke verhuur. De corporaties gezamenlijk hebben dus ruimte om soepeler om te gaan met de inkomensgrens. Overigens geldt de 10 procentlimiet per corporatie en niet per woningmarktgebied. 

[FvdM]

* Het betreft voorlopige cijfers! De aantallen verhuringen zijn exclusief verhuur buiten WoningNet om (reguliere verhuur via instellingen, van onzelfstandige eenheden en van studentenwoningen), exclusief tijdelijke verhuur en exclusief vrije sector verhuur.

 

Fred van der Molen