Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
AM bouwt meeste woningen

De bouwcrisis raakt uit zicht. Niet alleen werden in 2015 heel veel woningen in aanbouw genomen, ook het aantal opleveringen in Amsterdam steeg wederom.

Resultaat Bouwproductie per Corporatie 2015

Top-3 van opdrachtgevers in 2015. Woningen die in samenwerkingsverband zijn gerealiseerd, zijn gelijk over de deelnemende partijen verdeeld, tenzij andere deelnameverhoudingen bekend zijn.

 

NUL20 Gouden Bouwsteen 2015Als we - zoals gebruikelijk - uitgaan van het Basisbestand Woningbouwlocaties van de afdeling Grond & Ontwikkeling, dan werden vorig jaar 4356 woningen opgeleverd tegenover 3571 in 2014 en 3143 in 2013. Daarbij tellen we getransformeerde kantoren en zelfstandige studentenwoningen volwaardig mee als, maar tijdelijke woningen niet. Daarvan werden er ook nog ruim 2000 opgeleverd: Ravel Residence (801), AmstelHome (525), Spinozacampus (549) en Gerhardhuis (222).
Het is het dertiende jaar dat NUL20 de Gouden Bouwsteen uitreikt aan de opdrachtgever die de meeste woningen oplevert. In alle voorgaande edities won een woningcorporatie, maar in 2015 wordt een tijdperk afgesloten: particuliere partijen nemen het stokje over. Het kabinet heeft vanaf 2015 het werkterrein van de corporaties wettelijk aan banden gelegd, maar al eerder schroefden corporaties onder invloed van de crisis, de verhuurderheffing en gewijzigde prioriteiten hun investeringen in nieuwbouwprojecten drastisch terug. Particuliere ontwikkelaars, beleggers en zelfbouwers verzorgen een steeds groter deel van de productie.

Kleinere woningen

Een andere trend is dat er steeds meer kleine woningen (studio's) worden gebouwd. Omdat het bij de Gouden Bouwsteen louter om aantallen gaat, ligt het voor de hand dat de winnaar een partij is die grote aantallen kleine woningen voor studenten, jongeren of starters realiseert. Dat is dit jaar AM geworden, onderdeel van de BAM Groep. Deze vastgoedontwikkelaar leverde maar liefst 854 woningen op, verdeeld over twee projecten: Villa Mokum met 684 huur- en koopwoningen voor studenten, en fase 2 van de transformatie van het GAK-gebouw tot De Studio, een gemeenschappelijk project met Stadgenoot.
Nummer twee Eigen Haard realiseerde zijn forse productie van 482 woningen wel geheel met reguliere woningen, met een programma verdeeld over sociale huur (142), vrijesectorhuur (109) en koop (225). Nummer drie is Bouwinvest dat begin 2015 de oplevering van Het Baken en De Feniks in Amsterdam-Oost afmeldde.

Met dergelijke grote projecten krijgt de ranglijst iets willekeurigs: bepalend wordt of één project afgemeld wordt voor of na de jaarwisseling. Dat geldt bijvoorbeeld voor Bouwinvest. De nieuwbouw van deze pensioenbelegger in het Eenhoorngebied (Het Baken, 130 vrije sector huurwoningen, en Feniks, 342 zelfstandige studentenwoningen) was eind 2014 al bewoond, maar werd pas in januari afgemeld.

Belangstelling voor nieuwbouw koop stijgt weer 

De productie van nieuwbouw koopwoningen liep in de crisisperiode enorm terug. In 2015 werden er weer relatief veel koopwoningen opgeleverd (37%), maar dat is vooral te danken aan de grote aantallen studentenstudio's van AM. Maar de productie van reguliere koopwoningen trok ook weer aan tot 1.114. Het aandeel huurwoningen kwam uit op 37 procent, maar daarin zit een flink aandeel studio's voor studenten.

 
De meeste woningen werden evenals vorige jaren opgeleverd in Oost, ditmaal dankzij de grote nieuwbouwlocaties Oostpoort, Overamstel, Eenhoorngebied (Wibaut aan de Amstel) en Zeeburgereiland. Ook leverde Ymere een groot gemengd project aan de Tugelaweg op (153 woningen). En de bouwhausse in Oost is nog lang niet over. Stadsdeel West schoot door de 1000-woningengrens door opleveringen van twee grote transformatieprojecten voor studenten: Elseviergebouw (DUWO) en De Studio (AM/Stadgenoot). Ook een klein mijlpaaltje in Zuidoost waar voor het eerst in jaren weer een aantal reguliere nieuwbouwwoningen werd opgeleverd.
 
Zelfbouwers leverden individueel 72 woningen op, en in collectieven 122.

 

Opleveringen 2015 per stadsdeel (tabel)

Indicatie grenswaarden: sociale huur: < €710; sociale koop: < €153.000; middensegment huur < €950; middensegment koop: < €225.000

Bron: Basisbestand Woningbouwlocaties, Afdeling Grond & Ontwikkeling gemeente Amsterdam. Met dank aan Jan Smit.
Het officiële oplevercijfer wordt pas maanden later bekend via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Dat wijkt om administratieve redenen af van het G&O-cijfer. Zo tellen bij het officiële nieuwbouwcijfer transformatieprojecten niet mee en onzelfstandige wooneenheden (zoals in studentenflats) met een eigen adres weer wel volledig, terwijl die in het Amsterdamse basisbestand voor half tellen.
Bij beide tellen tijdelijke woningen niet mee.

Zie ook: AM wint NUL20 Gouden Bouwsteen 2015

Fred van der Molen