Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
30 Miljoen voor zes wijken

De Amsterdamse gemeenteraad heeft 30 miljoen uit het Stimuleringsfonds vrijgemaakt voor de aanpak van sociale woningen in zes buurten, 5 miljoen per buurt en per corporatie. Na de Van der Pekbuurt kunnen nu ook het Columbusplein en Holendrecht-West dankzij deze bijdrage versneld worden opgeknapt. Drie corporaties moeten nog een buurt voordragen.

In maart bereikte Ymere overeenstemming met de gemeente Amsterdam en stadsdeel Noord om de komende drie jaar 150 tot 170 woningen in de Van der Pekbuurt hoogwaardig te renoveren. Bovendien verbetert de corporatie duizend andere woningen op beperkte wijze. Het besluit om (vooralsnog) niet te slopen maar te renoveren maakte een eind aan jarenlang gesteggel tussen buurtbewoners, stadsdeel en Ymere. De bemiddelingskwaliteiten van de toenmalige wethouder Ossel droegen ongetwijfeld bij aan de doorbraak. Maar het hielp ongetwijfeld dat hij 5 miljoen euro aan smeermiddelen in zijn achterzak had als bijdrage aan de renovatiekosten.
Dit bedrag komt uit het Stimuleringsfonds, een fonds dat mede gevoed wordt met erfpachtbijdragen van corporaties. Corporaties en gemeenteraad besloten dat ook de andere Amsterdamse corporaties aanspraak kunnen maken op een vergelijkbare bijdrage. Dat is zeer welkom, want sinds de crisis hebben corporaties - de een meer dan de ander - uit geldnood renovatieprojecten afgeblazen, uitgesteld of getemporiseerd.
Elk van de zes Amsterdamse corporaties krijgt onder voorwaarden een bijdrage van 5 miljoen euro om een buurt aan te pakken. Het moet gaan om zwakkere buurten of buurten waar woningen dringend toe zijn aan renovatie; de corporatie moet bovendien zelf minstens het drievoudige investeren én de klus moet deze collegeperiode worden uitgevoerd.
Er zijn inmiddels na de Van der Pekbuurt ook bijdragen goedgekeurd voor de aanpak het Columbusplein (De Key) en Holendrecht-West (Stadgenoot).
Rochdale wil de aanpak van Jeruzalem voordragen, Eigen Haard de Indische Buurt Noordoost. De Alliantie wil graag het geld in Nieuw-West inzetten, maar dit vernieuwingsgebied is uitgesloten van deze subsidie. Woordvoerder Elsbeth Postma: “We gaan het in afstemming met het stadsdeel toch proberen.”

Columbuspleinbuurt

Voor De Key is de 5 miljoen subsidie een welkome bijdrage aan het opknappen van woningen rond het Columbusplein in West. In totaal investeert De Key 53,5 miljoen in dit project, waarvan 18,4 miljoen onrendabel. Dankzij de bijdrage kan de woningcorporatie mede de kunststof kozijnen aan de voorzijde vervangen door houten. De woningen krijgen mechanische ventilatie en de openverbrandingstoestellen worden vervangen door een cv-installatie. De binnen- en buitenkant van de woningen worden grondig aangepakt. Zo worden de gevels schoongemaakt en metsel- en voegwerk hersteld of vervangen. Ook de trappenhuizen krijgen een schilderbeurt en worden voorzien van ledverlichting. Komend najaar wordt de aanpak voor groot onderhoud voorgelegd aan de bewoners. Als 70 procent van hen akkoord is, start de uitvoering begin 2016. De vervanging van kunststof kozijnen sluit overigens mooi aan bij de mogelijke aanwijzing van de blokken tot gemeentelijk monument /beschermd stadsgezicht.  
Volgens stadsdeel West is dankzij het Buurt Praktijk Team Columbusplein de overlast van jongeren op het plein de laatste jaren “zo goed als verdwenen”. De woningen van De Key dragen volgens het stadsdeel niet bij aan de uitstraling van het plein: “Ze zijn grauw, verveloos en onderhoud is noodzakelijk”, staat er in het advies van het stadsdeel. Portefeuillehouders Gerolf Bouwmeester en Fenna Ulichki zijn dan ook verheugd dat De Key de huizenblokken nu aanpakt.
De Key bezit 358 woningen en 26 bedrijfsruimtes aan het Columbusplein, Columbusstraat, Postjesweg, Davidstraat, Marco Polostraat en Admiralengracht.

Holendrecht West

Stadgenoot gebruikt de subsidie om zo’n honderd extra portieken van circa achthonderd woningen in Holendrecht West in Zuidoost aan te pakken. In totaal investeert de corporatie zo’n 23 miljoen euro in het gebied, dat al jaren kampt met serieuze leefbaarheidsproblemen. “Holendrecht komt uit een diep dal. Het gaat door jarenlange inspanningen al beter, maar de buurt blijft veel aandacht nodig hebben”, zegt asset manager Ronald Gilden van Stadgenoot. “Zo voelen veel bewoners zich niet veilig. Dat komt mede door de stedenbouwkundige opzet met zijn uitstekende bergingen aan de straatzijde. Door die ‘pukkels’ aan de woningen ontbreken zichtlijnen en zijn er veel hoekjes waar zwerfvuil zich opstapelt en hangjongeren zich ophouden. We willen dat aanpakken, deels door de bergingen met glazen puien transparanter te maken, deels door ze te slopen. In plaats daarvan maken we houten bergingen in de binnentuinen.” Die groene hoven worden alleen toegankelijk voor bewoners; aan de straatzijde komt een hek en de ongure onderdoorgangen worden afgesloten. “We hebben daar de afgelopen jaren al een begin mee gemaakt. De uitstraling van die straten is een stuk prettiger geworden. Dat maakt het ook mogelijk meer differentiatie in de buurt te krijgen door woningen in de vrije huursector te verhuren. We doen dat nu nog maar heel beperkt via friends-contracten. We verkopen geen woningen in deze wijk.” De subsidie versnelt de revitalisatie van de wijk. Gilden: “Dankzij het Stimuleringsfonds kunnen we Holendrecht een enorme positieve impuls geven. Zonder die bijdrage was dat niet, pas veel later of veel minder ingrijpend gebeurd.”

Fred van der Molen