Demissionaire kabinet laat grote ingrepen in woningmarkt achterwege

21.09.2021
Image
Hoewel de woningmarkt in de Troonrede als eerste van de vele uitdagingen waar Nederland voor staat werd genoemd, laat het demissionaire kabinet grootschalige ingrepen achterwege. Belangrijkste wapenfeit is de reservering van 1 miljard euro om gedurende tien jaar de woningbouw te stimuleren; het bedrag mag ook sneller worden geïnvesteerd als het zinnig kan worden weggezet, aldus minister Hoekstra van Financiën. Het is daarbij niet duidelijk of dezelfde criteria blijven gelden als voor de huidige Woningbouwimpuls.
De veelbekritiseerde verhuurderheffing gaat niet op de schop. Deze melkkoe van het Rijk levert de Belastingdienst dit jaar zelfs vermoedelijk nog 400 miljoen meer op dan eerder was begroot: 1,9 miljard euro in plaats van 1,5 miljard. In dat licht is de aangekondigde 'structurele verlaging' van de heffing vanaf 2022 met 30 miljoen euro een fooi. Deze 30 miljoen staat overigens los van de structurele verlaging van de heffing met 150 miljoen euro per 1 januari 2022. Dat bedrag is een compensatie voor het kabinetsbesluit om geen huurverhogingen toe te staan in de sociale huursector. PvdA en GroenLinks brengen overigens vandaag een motie in stemming om de verhuurderheffing af te schaffen. 
 
Aedes, de Woonbond en ook Bouwend Nederland reageren teleurgesteld, al hadden ze vermoedelijk van het demissionaire kabinet geen fundamentele ingrepen verwacht. Het kabinet beperkt zich tot de vaststelling dat ze zich bewust is van de tekortschietende draagkracht van de corporaties: “Corporaties hebben onvoldoende geld om de grote nieuwbouw- en verduurzamingsopgave geheel op te pakken. Het volgende kabinet zal keuzes moeten maken om de structurele balans tussen opgaven en middelen te herstellen”.
 
Het kabinet trekt wel miljarden extra uit voor klimaatmaatregelen, min of meer noodgedwongen door het Urgenda-vonnis. Dat levert ook extra middelen op voor verduurzaming van woningen voor de periode 2022-2024: voor verduurzaming van woningen en gebouwen trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit. Daarvan gaat ruim 500 miljoen euro naar een nationaal isolatieprogramma en bijna 300 miljoen euro als tegemoetkoming bij de aanschaf van hybride warmtepompen als opstap naar aardgasvrij. Ook komt er ruim 500 miljoen beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, politiegebouwen en ziekenhuizen.