Demissionaire kabinet laat grote ingrepen in woningmarkt achterwege

21.09.21
Demissionaire kabinet laat grote ingrepen in woningmarkt achterwege
Hoewel de woningmarkt in de Troonrede als eerste van de vele uitdagingen waar Nederland voor staat werd genoemd, laat het demissionaire kabinet grootschalige ingrepen achterwege. Belangrijkste wapenfeit is de reservering van 1 miljard euro om gedurende tien jaar de woningbouw te stimuleren; het bedrag mag ook sneller worden geïnvesteerd als het zinnig kan worden weggezet, aldus minister Hoekstra van Financiën. Het is daarbij niet duidelijk of dezelfde criteria blijven gelden als voor de huidige Woningbouwimpuls.
De veelbekritiseerde verhuurderheffing gaat niet op de schop. Deze melkkoe van het Rijk levert de Belastingdienst dit jaar zelfs vermoedelijk nog 400 miljoen meer op dan eerder was begroot: 1,9 miljard euro in plaats van 1,5 miljard. In dat licht is de aangekondigde 'structurele verlaging' van de heffing vanaf 2022 met 30 miljoen euro een fooi. Deze 30 miljoen staat overigens los van de structurele verlaging van de heffing met 150 miljoen euro per 1 januari 2022. Dat bedrag is een compensatie voor het kabinetsbesluit om geen huurverhogingen toe te staan in de sociale huursector. PvdA en GroenLinks brengen overigens vandaag een motie in stemming om de verhuurderheffing af te schaffen. 
 
Aedes, de Woonbond en ook Bouwend Nederland reageren teleurgesteld, al hadden ze vermoedelijk van het demissionaire kabinet geen fundamentele ingrepen verwacht. Het kabinet beperkt zich tot de vaststelling dat ze zich bewust is van de tekortschietende draagkracht van de corporaties: “Corporaties hebben onvoldoende geld om de grote nieuwbouw- en verduurzamingsopgave geheel op te pakken. Het volgende kabinet zal keuzes moeten maken om de structurele balans tussen opgaven en middelen te herstellen”.
 
Het kabinet trekt wel miljarden extra uit voor klimaatmaatregelen, min of meer noodgedwongen door het Urgenda-vonnis. Dat levert ook extra middelen op voor verduurzaming van woningen voor de periode 2022-2024: voor verduurzaming van woningen en gebouwen trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit. Daarvan gaat ruim 500 miljoen euro naar een nationaal isolatieprogramma en bijna 300 miljoen euro als tegemoetkoming bij de aanschaf van hybride warmtepompen als opstap naar aardgasvrij. Ook komt er ruim 500 miljoen beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, politiegebouwen en ziekenhuizen.
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.