Dankzij hotline 27 illegale hotels opgespoord

24.08.15
Dankzij hotline 27 illegale hotels opgespoord

Deze zomer konden Amsterdammers zes weken lang bij overlast door vakantieverhuur of een vermoeden van een illegale hotelfunctie een gemeentelijk meldpunt bellen. Dat leidde tot 85 telefoontjes. De gemeente bezocht vervolgens 71 van die panden of appartementen en trof daarbij 27 illegale hotels aan. Daarvan zijn er 8 direct gesloten vanwege brandveiligheid; de overige 19 hebben een aanschrijving met dwangsom ontvangen waarin staat dat het gebruik als hotel direct gestaakt moet worden.

De gemeente Amsterdam zette deze zomer voor het eerst een 'hotline' in de strijd tegen illegale hotels in. Tot 23 augustus stond van donderdag tot en met zondag een handhavingsteam klaar om zonodig meteen op meldingen af te gaan. Wethouder Laurens Ivens (Wonen) spreekt van een mooi resultaat: ’De illegale hotels die zijn aangetroffen variëren van kleine appartementen tot hele panden. We zien dat met name eigenaren van meerdere panden in het centrum hun panden bewust aanbieden als illegaal hotel met als doel een grotere omzet te genereren. Dat mag uiteraard niet ten koste gaan van de beschikbare woningen in Amsterdam.

De bestrijding van illegale hotels is een prioriteit van het college. Onlangs zijn ook de reguliere controles uitgebreid, door de inzet van meer mankracht en verscherpt digitaal recherchewerk. Er wordt waar mogelijk hard opgetreden. Een pand wordt direct gesloten als de brandveiligheid in het geding is of als er geen toestemming is op die plek een hotel te exploiteren. Daarnaast wordt een boete opgelegd die kan oplopen tot 12.000 Euro.

Het Wijksteunpunt Wonen heeft al enkele jaren een meldpunt overlast vakantieverhuur (en shortstay). GertJan Bakker van het meldpunt: "Wij zitten dit jaar op 180 unieke meldingen. Bij ons lijkt dit jaar het aantal meldingen niet opgelopen, maar dat komt waarschijnlijk omdat de gemeente nu zelf ook een meldpunt heeft. We zijn blij dat de gemeente het oppakt."
Het meldpunt van het Wijksteunpunt is vijf jaar geleden opgezet om misbruik van shortstay-voorzieningen te registreren. Bakker: "Die shortstay-vergunningen zijn een hopeloos vehikel gebleken. Een groot deel van die accomodaties wordt gewoon per nacht verhuurd. Dat levert veel meer op."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS