Is daling aantal bouwvergunningen in Amsterdam incident of voorteken stagnatie?

10.03.20
Bron: CBS, bewerking NUL20
Is daling aantal bouwvergunningen in Amsterdam incident of voorteken stagnatie?
De woningproductie in Amsterdam dreigt te stagneren, afgaande op het geringe aantal bouwvergunningen in het vierde kwartaal van 2019: slechts 77. Dat is het laagste aantal sinds het eerste kwartaal van 2013. Dat kan een incidentele dip zijn, want de verlening van bouwvergunningen per kwartaal volgt een grillig verloop. Zo waren de overige drie kwartalen van 2019 waren namelijk beter dan die in 2018. Dat voorkwam evenwel niet dat op jaarbasis het aantal vergunningen met 36 procent terugliep naar 1.281. Landelijk liep het aantal verleende vergunningen vorig jaar met 19 procent terug, van 70.000 naar 57.000.
 
(Bron CBS/bewerking NUL20 4-kwartalen voortschrijdend, elk kwartaal geeft aantal voorafgaande jaar)
 
In het vierde kwartaal werden in Amsterdam slechts zestien bouwvergunningen voor koopwoningen verleend en 61 voor huurwoningen. Die 61 zijn alle vergund aan woningcorporaties. Aan marktpartijen werd geen enkele bouwvergunning verleend. Is er verband met de afhoudende opstelling van institutionele beleggers vorig jaar? Die lieten toen herhaaldelijk weten niet meer in te schrijven op projecten in Amsterdam omdat die "niet meer rond te rekenen waren" vanwege een combinatie van stijgende bouwkosten en knellende gemeentelijke voorwaarden.
Dat merken ontwikkelaars in de praktijk. Tussen een tender winnen en de bouwvergunning zit vaak nog een paar jaar. Het stokt kennelijk in die fase van de projectontwikkeling, waar ontwikkelaars worstelen met capaciteitsproblemen, stijgende bouwkosten en aangescherpte eisen (zoals die rond stikstof). 
Wethouder Laurens Ivens wijst daar ook op. Hij ziet dat ontwikkelaars en aannemers lang met elkaar moeten onderhandelen, en soms moeten heronderhandelen. "Dat is niet bevorderlijk voor het tempo van de bouw. De bouw zal niet inzakken, wel soms wat vertragen. De gemeente is afhankelijk van markpartijen en –invloeden. De bouwkosten stijgen al enkele jaren, mede omdat in de crisis veel aannemers failliet zijn gegaan, en er nu te weinig aannemers zijn. Bij corporatiewoningen is dit een groter probleem. Zij kunnen dit nergens compenseren."

In de bouw van koopwoningen zit al langer een neergaande lijn. In de vergunningsfeer kan dat te maken met de gemeentelijke ambities om meer sociale en middeldure huurwoningen te realiseren. Maar ontwikkelaars kiezen er al langer voor om in het dure segment meer huurwoningen te realiseren dan koopwoningen. Ook nam het aanbod particuliere zelfbouwkavels af.
 
Een kanttekening is dat Amsterdam - anders dan veel andere gemeenten - aan CBS niet de vergunningverlening van het aantal woningen doorgeeft, maar van het aantal projecten. Per project kan daar een wisselend aantal woningen onder vallen. De piek in het aantal verleende vergunningen ligt eind 2015. Overigens heeft Amsterdam begin dit jaar met de institutionele beleggers een akkoord gesloten over de bouw van duizenden middeldure huurwoningen.  

Bron:

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.