Corporaties verwachten over twee jaar piek in herhuisvesting stadsvernieuwingsurgenten

26.11.2021
Image

De Amsterdamse woningcorporaties verwachten in 2023 en 2024 een piek in de herhuisvesting van huurders van wie de woning wordt gerenoveerd of gesloopt. Dat blijkt uit een inventarisatie van de AFWC. Het komend decennium gaan de corporaties ruim 14.000 van de 49.000 corporatiewoningen in Nieuw-West, Zuidoost en Noord grondig aanpakken. De meeste daarvan (40%) staan in Nieuw-West, waar met name in Slotermeer de komende jaren omvangrijke verbeterprogramma's worden uitgevoerd.

De herhuisvesting van deze stadsvernieuwingsurgenten zal de druk op de sociale woningsector tijdelijk vergroten. SV-urgenten kunnen kiezen voor een tijdelijke wisselwoning, maar ook besluiten met voorrang een woning elders in de stad te zoeken. In 2020 ging 5 procent (355 woningen) van de vrijkomende sociale huurwoningen naar SV-kandidaten.

Naast deze urgenten heeft ook een aantal 'kwetsbare doelgroepen', waaronder statushouders, voorrang op regulier woningzoekenden. In 2020 gingen 1.785 woningen naar deze doelgroepen (=27%). Begin dit jaar trok toenmalig wethouder Ivens aan de bel vanwege de verdubbeling van het aantal statushouders dat Amsterdam dit jaar moest gaan onderbrengen. Daarnaast is ook het aantal daklozen én het aantal sociaal-medisch urgenten fors gestegen. In 2020 is tweederde van het aanbod sociale huurwoningen toegewezen aan de groep regulier woningzoekenden. Gemeente en corporaties hebben met afgesproken dat minimaal de helft van het vrijkomende aanbod wordt aangeboden aan regulier woningzoekenden.