Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporaties kopen gemeentepanden voor huisvesting statushouders

Amsterdam verkoopt vijf gemeentepanden aan Amsterdamse woningcorporaties met als doel deze te verbouwen tot woningen voor statushouders en jonge Amsterdammers. Afgesproken is dat minimaal de helft wordt verhuurd aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Met de gemengde huisvesting wordt enerzijds gestreefd naar een snelle integratie van de statushouders en wordt anderzijds ook extra woonruimte geschapen voor jonge Amsterdammers.
De woningcorporaties hebben inmiddels ervaring opgedaan met gemengde woonprojecten. Zo is De Key eigenaar van het Startblok in Riekerhaven, een community waar circa 270 jonge statushouders samenwonen met 270 jonge Amsterdammers; Rochdale realiseerde onlangs op de NDSM-werf een vergelijkbare woonvorm met 378 woonunits en verbouwt ook aan de Nierkerkestraat een wooncomplex voor statushouders en andere woningzoekenden. De Alliantie realiseert gecombineerde wooncomplexen aan de Van Lohuizenlaan (80 woonunits, 96 personen) en op het voormalige ACTA-terrein (114 woonunits, 137 personen) in Slotervaart. En Ymere opende vorige week De Maurits met 23 woningen voor jongeren, waaronder statushouders.

De panden waar het nu om gaat zijn gelegen in stadsdelen Zuid, West en Noord en omvatten in totaal circa 200 woningen:
1. Wormerveerstraat 15 (West). Dit pand wordt gesloopt en er komt nieuwbouw. Beoogd koper is De Key.
2. Admiraal de Ruijterweg 410 (West). Beoogd koper is Rochdale.
3. Rijnstraat 115 /Vechtstraat 92 (Zuid, met behoud van de functie Huis van de Wijk). Beoogd koper is De Alliantie.
4. Henrick de Keijserstraat 14 (Zuid). Beoogd koper is Stadgenoot.
5. Papaverhoek 1-3 (Noord). Beoogd koper is Eigen Haard.

In alle gevallen geldt dat minimaal de helft van de woningen voor de eerste tien jaar bestemd is voor statushouders.
De gemeente heeft ook nog een zesde pand in de aanbieding in de Danie Theronstraat in Amsterdam-Oost. Daarin is nu onder andere Buurtcentrum Transvaal gevestigd. Daarvoor hebben de corporaties geen belangstelling. De gemeente gaat op zoek naar een andere partij.
De corporaties en de gemeente betrekken buurtbewoners bij het uitwerken van de transformatieplannen en zullen ideeën uitwerken om ontmoetingen tussen de huidige en de nieuwe bewoners te faciliteren, bijvoorbeeld door gezamenlijke ontmoetingsruimtes te creëren.

Volgens de landelijke taakstelling dient de gemeente Amsterdam dit jaar voor 2077 statushouders woningen beschikbaar te stellen, nog afgezien van de in eerdere jaren opgelopen achterstand. Op 1 december stond de hoofdstedelijke teller op 1869. De statushouders worden bijna gehuisvest door woningcorporaties.

Trefwoorden