Corporaties geven topprioriteit aan bouw van 2.400 huurwoningen per jaar

24.05.17
Start bouw De Spreeuwen (Houthaven)
Corporaties geven topprioriteit aan bouw van 2.400 huurwoningen per jaar
De Amsterdamse corporaties geven topprioriteit aan het voorkomen van een tekort aan sociale huurwoningen. Zo schrijft de AFWC in een inspraakreactie op de Woonagenda van wethouder Ivens. Zij bieden aan de bouwproductie zo snel mogelijk op te schroeven naar 2.400 sociale huurwoningen per jaar. De corporaties denken dat voor de lange termijn veertig procent van het woningaanbod uit sociale huurwoningen van corporaties moet bestaan.
 
Volgens de Federatie is het niet alleen belangrijk dat er voldoende huurwoningen zijn. In de sociale sector is het ook van belang dat deze efficiënt en effectief worden verhuurd. Nog steeds worden een kleine vijftigduizend huurwoningen bewoond door huishoudens met een midden- of hoog inkomen. Corporaties zouden de mogelijkheid moeten krijgen tussentijds te toetsen op passendheid.
 
Ook ontbreekt het volgens de corporaties in de Woonagenda aan concrete instrumenten om de doorstroming te bevorderen. "De gemeente moet de samenwerking met corporaties en huurders aangaan om voor passend toewijzen en doorstroming concrete plannen te ontwikkelen," aldus de AFWC.
 
Verder maken de corporaties bezwaar tegen het afschaffen van loting bij de verdeling van woonruimte. "Met name voor jongeren die een eigen plekje zoeken in Amsterdam, biedt loting een uitkomst", zo schrijven de corporaties (zie ook De Kwestie). Het laatste kernpunt betreft duurzaamheid. De nadruk moet volgens de AFWC-leden liggen op de aanpak van de bestaande voorraad. Daar levert iedere euro het hoogste rendement op. Aanscherping van de eisen voor nieuwbouw wordt afgeraden. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS