Corporatiehuurders tevreden over hun woning, maar minder over hun huur

16.09.21
AFWC-onderzoek naar tevredenheid huurders, algemeen scores
Corporatiehuurders tevreden over hun woning, maar minder over hun huur

Huurders van Amsterdamse corporaties zijn over het algemeen tevreden met de woning waarin zij wonen. Als rapportcijfer geven zij hun woning een ruime voldoende, gemiddeld een 7,0. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van de corporaties onder hun huurders in de regio Amsterdam (HIRA). Daaruit blijkt overigens ook dat 13 procent van de huurders aangeeft niet te kunnen rondkomen. De belangrijkste wens: betere geluidsisolatie.

In stadsdeel Centrum zijn de huurders het meest tevreden (7,4) met hun woning, in Nieuw-West het minst (6,5). Dit geldt voor bijna alle aspecten van de woning. Stadsdeel Centrum scoort alleen minder goed bij de woninggrootte; die wordt het hoogst gewaardeerd in Zuidoost en in de regio. Over gehorigheid en isolatie zijn huurders in Zuid het minst tevreden.
Grootte en indeling van de woning worden door respondenten het meest positief beoordeeld (Huurders van De Key, verhuurder van veel studenten- en jongerenwoningen, zijn overigens niet bevraagd naar tevredenheid over woninggrootte). Huurders buiten Amsterdam die van een hoofdstedelijke corporatie huren, zijn meer dan gemiddeld tevreden over hun woning (7,2).

Als het aankomt op verbeteringen, geeft maar liefst 41 procent van de huurders prioriteit aan betere geluidisolatie tussen woningen. Op de tweede plaats staan verbeteringen aan het sanitair. Het gaat daarbij vooral om vernieuwing van de douche. Hoog op de verlanglijstjes staan ook het verbeteren van ventilatie en verwarming (bestrijding vocht en schimmel) en van de keuken.

De meeste corporatiehuurders (60%) vinden hun huur hoog, maar kunnen wel rondkomen, zonder veel ruimte voor extra’s. Deze respondenten wonen relatief vaak in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. 13 procent van de huurders vindt de huur te hoog en geeft aan niet te kunnen rondkomen. In Centrum wonen juist relatief weinig huurders die hun huur als te hoog ervaren en moeite hebben met rondkomen.

Aan het onderzoek van de Amsterdamse corporaties hebben 50.000 huurders meegedaan. Er is gebruik gebruikgemaakt van een online vragenlijst in Nederlands, Engels en Turks, aangevuld met telefonisch onderzoek in buurten waar weinig emailadressen van huurders bekend waren. 95 procent van de respondenten vulde de Nederlandse vragenlijst in. Volgens de onderzoekers is de steekproef representatief zijn wat betreft leeftijd en huishoudensamenstelling; wel zaten er bij de respondenten meer hoogopgeleiden dan onder de huurders.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Meerdere steden in de regio Amsterdam komen met een opkoopbescherming om te voorkomen dat beleggers woningen ‘wegkapen’ voor starters. Haarlem heeft per 1 februari 2022 de primeur. Amsterdam rekt de voorwaarden tot het uiterste op: voor alle koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde geldt straks...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Nu koopwoningen voor steeds meer starters onbetaalbaar worden groeit de roep om middeldure huurwoningen. Voorheen een hoogstedelijk fenomeen, maar steeds meer gemeenten tuigen er nu bouwprogramma’s voor op.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.