Overslaan en naar de inhoud gaan

College Zaanstad: 'Stikstofwet onvoldoende om woningbouw mogelijk te maken'

Image

Het programma stikstofreductie en natuurverbetering is niet voldoende om de noodzakelijke woningbouw in Zaanstad mogelijk te maken, zo schrijft burgemeester Hamming in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet toont volgens hem ambitie. Ook prijst het college het beschikbare budget van 5 miljard euro, maar de vrees bestaat dat de voorgenomen stikstofwet de komende jaren onvoldoende soelaas zal bieden.

Zaanstad heeft plannen voor de bouw van 15.000 tot 20.000 nieuwe woningen, maar stikstof is het grootste knelpunt in de versnelling van woningbouw. "Zaanstad ligt ingeklemd tussen drie Natura-2000 gebieden met stikstofgevoelige habitats. In delen van die gebieden is sprake van een overschrijding van de stokstofdepositie met 75 procent. Uit kaartjes blijkt dat ook als de wet zich in de praktijk zal bewijzen, Zaanstad niet onder de kritische depositiewaarden zal komen in 2030", aldus het college. Gevreesd wordt dat Zaanstad daardoor tot 2030 en ook nog daarna problemen houdt om woningbouw te realiseren.
De Tweede Kamer wordt dringend gevraagd snel de ruimte te creëren voor woningbouw op probleemlocaties als Zaanstad en daarvoor het advies van de commissie Remkes als leidraad te nemen. "Als dit probleem te langzaam wordt opgelost vrezen wij voor de gevolgen voor woningbouw in onze gemeente," aldus de burgemeester.