Cliëntenbelang: "Corporaties mogen rolstoelwoningen nooit verkopen"

15.01.20
Cliëntenbelang: "Corporaties mogen rolstoelwoningen nooit verkopen"
Corporaties moeten stoppen met het verkopen van woningen die geschikt zijn voor mensen in een rolstoel. Dat stelt Cliëntenbelang Amsterdam. De vereniging roept op alle dreigende verkoop van rolstoelwoningen te melden. Aanleiding voor deze oproep zijn signalen dat dergelijke woningen vorig jaar wel zijn verkocht. 
  
Het tekort aan rolstoelwoningen leidt vaak tot lastige situaties, weet Cliëntenbelang Amsterdam. Zij vindt daarom dat woningcorporaties niet alleen geregistreerde rolstoelwoningen maar ook andere geschikte woningen nooit mogen verkopen en beschikbaar moet houden voor rolstoelgebruikers.
Cliëntenbelang Amsterdam komt op voor álle inwoners van Amsterdam die beperkingen ondervinden door een lichamelijke handicap. De vereniging is positief over de nieuwe prestatieafspraken tussen corporaties, gemeente en huurders. Daarin is afgesproken dat rolstoelwoningen 'in principe' niet worden verkocht, dat wordt ingezet op geschikte nieuwbouw en dat gemeente en corporaties een inventarisatie maken van alle rolstoelwoningen én van woningen die geschikt zijn voor sommige rolstoelgebruikers. De corporaties zorgen er bovendien voor dat 90 procent van de nieuwbouw (excl. studentenwoningen) 'aanpasbaar' wordt gebouwd. Dat wil zeggen dat die woningen geschikt zijn (te maken) voor bewoners met een handbewogen rolstoel.
Dat het soms lang wachten is op een geschikte rolstoelwoning komt mede omdat een flink aantal ervan wordt bewoond door huishoudens die deze voorziening niet (meer) nodig hebben. Volgens een eerdere ruwe schatting in Het Parool zou dat gaan om zo'n 200 van de 1.500 geregistreerde rolstoelwoningen. Om die huishoudens te verleiden te verhuizen werken gemeente en corporaties aan een regeling om verhuizing aantrekkelijker te maken.
 
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS