Capital Value: 'Nederland kent een tekort van 285.000 woningen'

01.02.21
Capital Value: 'Nederland kent een tekort van 285.000 woningen'

De druk op de woningmarkt blijft ongekend hoog. Nederland kent een tekort van 285.000 woningen. Amsterdam behoort onverminderd tot de steden met het grootste woningtekort, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value en ABF Research maar de Nederlandse woningmarkt. Ook Flevoland staat in de top 5 van regio's met het grootste tekort.

Het landelijke woningtekort is wel iets lager dan eerder geraamd. Door de Covid-19-uitbraak is het tempo waarin de Nederlandse bevolking groeit flink afgenomen. Maar de komende jaren zullen de woningtekorten weer oplopen. Voor 2023 wordt op basis van groei van de bevolking en groei van het aantal huishoudens een landelijk woningtekort verwacht van 355.000 woningen. Pas vanaf 2027 mag een substantiële daling van het woningtekort worden verwacht. Dat de daling zo lang op zich laat wachten heeft te maken met lange bouwtijden. Ook zijn er in 2019 en 2020 minder bouwvergunningen dan benodigd afgegeven.

Met name voor starters en ouderen zijn de problemen nijpend. Dat blijkt onder meer uit de groei van het aantal thuiswonende kinderen. Van de groep 18-39-jarigen woonde in 2009 meer dan 22 procent bij de ouders. In 2020 is dat percentage opgelopen tot ruim 27 procent. Een groot deel van hen zit volgens Capital Value te springen om een betaalbare woning. De onderzoekers luiden ook de noodklok voor ouderen. Tot 2030 komen er meer dan 300.000 huishoudens bij in de leeftijdscategorie 75 -84 jaar. Alleen in de regio Amsterdam is sprake van een groei van 29.000 huishoudens. Voor meer dan de helft gaat het om alleenstaanden. Veel 75-plussers kampen met mobiliteitsbeperkingen. Met name voor deze groep is de afgelopen jaren veel te weinig bijgebouwd.

Aan investeringsbereidheid ontbreekt het niet, aldus Capital Value. Bijna alle woningcorporaties willen meer investeren in sociale huurwoningen. De helft van de corporaties wil ook meer investeringen doen in het middensegment. Nederlandse institutionele beleggers zijn bereid de komende jaren miljarden investeren in betaalbare huurwoningen, mits beperkende overheidsmaatregelen achterwege blijven. En buitenlandse beleggers willen meer nieuwbouw realiseren. Capital Value signaleert onder buitenlandse pensioenfondsen een sterk stijgende belangstelling voor nieuwe studentenwoningen. Amsterdam is onder beleggers onverminderd favoriet.
Ook is Capital Value optimistisch over de bouw van huurwoningen in het middensegment. In 2021 kan worden gestart met de bouw van meer dan tweeduizend middeldure huurwoningen in Amsterdam. Het betreft projecten in Amstel III, West en Noord. Vorig jaar werden in dat segment nog geen zeshonderd woningen in aanbouw genomen.

Het rapport 'De woning(beleggings)markt in beeld 2021' bevat ook een advies voor het nieuwe kabinet. Voor de komende vijf jaar is de harde planvoorraad onvoldoende. Het zou de ambitie van een nieuw kabinet moeten zijn de planvoorraad uit te breiden naar minimaal 400.000 woningen. En te streven naar minimaal 80.000 bouwvergunningen per jaar.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2021 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.