Capital Value: 'Nederland kent een tekort van 285.000 woningen'

01.02.21
Capital Value: 'Nederland kent een tekort van 285.000 woningen'

De druk op de woningmarkt blijft ongekend hoog. Nederland kent een tekort van 285.000 woningen. Amsterdam behoort onverminderd tot de steden met het grootste woningtekort, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value en ABF Research maar de Nederlandse woningmarkt. Ook Flevoland staat in de top 5 van regio's met het grootste tekort.

Het landelijke woningtekort is wel iets lager dan eerder geraamd. Door de Covid-19-uitbraak is het tempo waarin de Nederlandse bevolking groeit flink afgenomen. Maar de komende jaren zullen de woningtekorten weer oplopen. Voor 2023 wordt op basis van groei van de bevolking en groei van het aantal huishoudens een landelijk woningtekort verwacht van 355.000 woningen. Pas vanaf 2027 mag een substantiële daling van het woningtekort worden verwacht. Dat de daling zo lang op zich laat wachten heeft te maken met lange bouwtijden. Ook zijn er in 2019 en 2020 minder bouwvergunningen dan benodigd afgegeven.

Met name voor starters en ouderen zijn de problemen nijpend. Dat blijkt onder meer uit de groei van het aantal thuiswonende kinderen. Van de groep 18-39-jarigen woonde in 2009 meer dan 22 procent bij de ouders. In 2020 is dat percentage opgelopen tot ruim 27 procent. Een groot deel van hen zit volgens Capital Value te springen om een betaalbare woning. De onderzoekers luiden ook de noodklok voor ouderen. Tot 2030 komen er meer dan 300.000 huishoudens bij in de leeftijdscategorie 75 -84 jaar. Alleen in de regio Amsterdam is sprake van een groei van 29.000 huishoudens. Voor meer dan de helft gaat het om alleenstaanden. Veel 75-plussers kampen met mobiliteitsbeperkingen. Met name voor deze groep is de afgelopen jaren veel te weinig bijgebouwd.

Aan investeringsbereidheid ontbreekt het niet, aldus Capital Value. Bijna alle woningcorporaties willen meer investeren in sociale huurwoningen. De helft van de corporaties wil ook meer investeringen doen in het middensegment. Nederlandse institutionele beleggers zijn bereid de komende jaren miljarden investeren in betaalbare huurwoningen, mits beperkende overheidsmaatregelen achterwege blijven. En buitenlandse beleggers willen meer nieuwbouw realiseren. Capital Value signaleert onder buitenlandse pensioenfondsen een sterk stijgende belangstelling voor nieuwe studentenwoningen. Amsterdam is onder beleggers onverminderd favoriet.
Ook is Capital Value optimistisch over de bouw van huurwoningen in het middensegment. In 2021 kan worden gestart met de bouw van meer dan tweeduizend middeldure huurwoningen in Amsterdam. Het betreft projecten in Amstel III, West en Noord. Vorig jaar werden in dat segment nog geen zeshonderd woningen in aanbouw genomen.

Het rapport 'De woning(beleggings)markt in beeld 2021' bevat ook een advies voor het nieuwe kabinet. Voor de komende vijf jaar is de harde planvoorraad onvoldoende. Het zou de ambitie van een nieuw kabinet moeten zijn de planvoorraad uit te breiden naar minimaal 400.000 woningen. En te streven naar minimaal 80.000 bouwvergunningen per jaar.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.