Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Klimaatadaptatie
NUL20 nr 111 cover

De hoofdstad was zowaar de eerste grote gemeente in de regio Amsterdam met een nieuw college. In het Amsterdamse coalitieakkoord trof me het zinnetje dat de BENG+ energieprestatie-eisen bij nieuwbouw - waar de vorige wethouder Marieke van Doorninck zo trots op was - worden geschrapt. De nieuwe coalitie wil projectontwikkeling vereenvoudigen door minder eisen te stapelen. Bouwers mogen zelf bedenken hoe ze zo duurzaam mogelijk bouwen.
Amsterdam had zijn eigen BENG-norm gedefinieerd, strenger dan de landelijke. Het invoeren van bovenwettelijke bouweisen is een onuitroeibaar Amsterdams gebruik. Ze weer afschaffen in moeilijke tijden ook. Denk aan de Grote Vereenvoudiging van voormalig wethouder Duco Stadig.

Maar mocht iemand in de bouwsector de illusie koesteren dat bouwen simpeler wordt, vergeet het maar. Zo is door ambtenaren in de regio Amsterdam, de provincie Utrecht én door bouwende partijen hard gewerkt aan het Convenant Toekomstige Woningbouw.
Dat convenant bestaat uit een toetsingskader met normen voor circulariteit, energie, klimaatadaptatie, mobiliteit, biodiversiteit en gezonde leefomgeving. Uitgangspunt zijn niet de wettelijke bouweisen maar landelijke doelstellingen op het gebied van CO2-reductie, circulariteit en energietransitie. De normen pakken ook de in laagste van de drie klassen veelal strenger uit dan het Bouwbesluit én voegen daar eisen aan toe.
Ondertekening van het convenant door gemeenten was in juni voorzien, maar is uitgesteld omdat de collegevorming in veel gemeenten traag verliep. Nu is de vraag of de nieuwe wethouders wel willen tekenen bij het kruisje.
Ondertekening of niet, genoemde thema's gaan niet weg en leiden onvermijdelijk tot meerkosten. Maar het helpt niet als elke gemeente zijn eigen normen definieert. Standaardisatie helpt bouwende partijen te anticiperen en kostenstijgingen te beperken.

 Wat zeker niet weggaat is klimaatverandering (stortbuien, droogteperioden, hittegolven) en de noodzaak daar de gebouwde omgeving op in te richten. In dit nummer een dossier over klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. Er is aandacht voor de aanleg van grote daktuinen, de voortgang van het Resilio-project en de ontwikkeling van het Bajeskwartier, waar veel klimaatadaptieve maatregelen worden toegepast.
Ook bij dit thema wordt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) naar samenhang gezocht. Zo is er sinds 2018 het programma MRA Klimaatbestendig. Al meer dan vijftig partijen ondertekenden afspraken over klimaatbestendige nieuwbouw. Zij beloven zich te houden aan normen voor de aanpak van droogte, wateroverlast en hittestress. Wat dit betekent voor nieuwbouwprojecten leest u in dit nummer. Net als de ondertekenaars laten we het meest heikele onderwerp maar even rusten: is het verstandig nieuwe woningen te bouwen ver onder een toekomstige zeespiegel? De Deltacommissaris vindt van niet. Klinkt logisch. Maar vele Nederlanders wonen nu ook al zo, waaronder uw hoofdredacteur. Op min 5,5 meter NAP in de Watergraafsmeer.

Hoofdredacteur NUL20 (2002-2023)