Overslaan en naar de inhoud gaan

Bewoners stemmen in met sloop Van der Kunbuurt

Image
De bewoners van de Van der Kunbuurt hebben onlangs hun akkoord gegeven aan de vernieuwingsplannen van hun buurt. Dat bericht woningcorporatie Stadgenoot, eigenaar van de woningen. Daarmee is een belangrijk hobbel genomen om de sloop/nieuwbouw-plannen voor de wijk tussen Amstelstation en de Amstel te realiseren. Volgens dit plan worden 200 portiekwoningen uit de jaren vijftig gesloopt en komen hiervoor in de plaats 730 nieuwe woningen, waaronder 400 sociale huurwoningen die Stadgenoot gaat bouwen. De overige woningen worden door marktpartijen gebouwd. Het aantal sociale huurwoningen in de buurt verdubbelt dus. Alle huurders die daarvoor in aanmerking komen krijgen de gelegenheid om terug te keren in de wijk. 
 
Al in 2018 werd een eerste bewonersenquête gehouden. Op basis daarvan is besloten dat de woningen aan de Weesperzijde blijven staan. Met de bewoners van de portiekflats daarachter is toen de afspraak gemaakt dat er een tweede enquête zou komen en dat alleen bij minimaal 70 procent van de stemmen de nieuwbouwplannen doorgezet zouden worden. Dat blijkt nu het geval. Dit betekent dat de vijf blokken aan de Van der Kunstraat, Goudriaanstraat en de Mr. Treublaan gesloopt gaan worden. De verwachting is dat in 2024 kan worden begonnen met de sloop.
De gemeenteraad moet nog instemmen met het stedenbouwkundig plan Amsteloever-Amstelstation. Dat omvat behalve de Van der Kunbuurt ook de transformatie van een aantal kantoorlocaties in deze zone. Het projectgebied wordt begrensd door het spoortalud, de Amstel, de Ringdijk en de Weespertrekvaart. In totaal is er in de plannen ruimte voorzien voor 2.100 extra woningen.
De verdichting past in de nationale strategie om extra woningen, kantoren en voorzieningen rondom knooppunten van openbaar vervoer te realiseren. De gemeente stelt in dit gebied als eis dat er veel betaalbare woningen worden gerealiseerd: ca. 80 procent sociale en middeldure huurwoningen.