Aw onderzoekt realisatie van nieuwbouw door woningcorporaties

18.09.20
Aw onderzoekt realisatie van nieuwbouw door woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet onderzoek naar de realisatie van nieuwbouw die corporaties zich voornemen. Het gaat daarbij om de uitvoering van plannen op de korte termijn; projecten die corporaties al in hun begroting en prognoses hebben vastgelegd en die binnen een jaar worden uitgevoerd. RIGO Research en Advies voert het onderzoek uit.

Aanleiding voor het onderzoek is, dat de nieuwbouw door corporaties vaak achterblijft bij de eigen ambities. In 2018 bijvoorbeeld realiseerde de sector slechts 61 procent van de nieuwbouwproductie die ze eind 2017 voor het komende jaar voorspelde. Dit blijkt uit de Staat van de Corporatiesector 2019. Ook constateert Aw grote verschillen tussen corporaties onderling. Het onderzoek moet de sector en de stakeholders inzicht bieden in mogelijke oorzaken van achterblijvende realisatie.

De Aw heeft alle corporaties aangeschreven over het onderzoek. Advocaat Eelkje van de Kuilen (AKD) plaatst vraagtekens bij de keuze van de Autoriteit woningcorporaties om dergelijk onderzoek te doen. "De wettelijke taken van de toezichthouder staan in de Woningwet omschreven. Aw volgt onder meer of corporaties de wet naleven en beoordeelt of het financieel goed gaat, maar heeft geen volkshuisvestelijke taak. Gemeenten en vertegenwoordigers van huurders maken de prestatieafspraken. Het is vervolgens ook aan lokale partijen om de prestaties van corporaties te beoordelen, dat is niet aan de toezichthouder."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS