Amsterdamse gezinnen verhuizen het vaakste naar Amstelveen

24.11.17
Van 11.000 nuljarigen in 2010 woont bijna 70% zeven jaar later nog in Amsterdam
Amsterdamse gezinnen verhuizen het vaakste naar Amstelveen
Sinds het aantrekken van de woningmarkt verlaten meer Amsterdammers de stad. Dat geldt vooral voor gezinnen met jonge kinderen van 0 t/m 3. Maar de meesten van hen strijken in directe omgeving van de stad neer, vooral in Amstelveen (11%), Haarlem(7%), Gooise Meren (6,4%) en Zaanstad (5%). Bij veel andere Europese steden zouden dit deels binnenstedelijke verhuizingen zijn. Zo bezien valt het met die 'vlucht de stad uit' nog wel mee. Deze cijfers komen uit de editie 2017 van de jaarlijkse statistiekbijbel 'Amsterdam in cijfers' van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS)van de gemeente Amsterdam.
 
Van oudsher is het patroon dat vooral jongeren naar de hoofdstad trekken om er te gaan studeren of hun werkende carrière te starten, terwijl veel jonge gezinnen de stad weer verlaten in de fase van de gezinsvorming. Zij vestigen zich grotendeels in de Amsterdamse regio. Vanaf eind jaren negentig kozen relatief meer gezinnen voor de stad, terwijl tijdens de crisis het vertrek van jonge gezinnen echt stagneerde. De afgelopen jaren nam dat vertrek weer toe. Aanvankelijk kon dat nog worden geduid als een inhaaleffect na de crisis, maar deze trend zet door. De voor de hand liggende verklaring is dat de gestegen huizenprijzen jonge gezinnen dwingt hun heil wat verderop te zoeken.
Het vertrek uit de stad neemt dus toe, maar ook het aantal mensen dat naar Amsterdam trekt groeit. Opvallend is dat aandeel jongeren van 17-19 daarbij terugloopt. Jonge studenten verkiezen kennelijk vaker 'Hotel Mama' en bij die beslissing zal het wegvallen van de basisbeurs ongetwijfeld een rol spelen. 
Vorig jaar groeide Amsterdam wederom met ruim 10.000 inwoners naar bijna 850.000 inwoners. De netto groei wordt vooral bewerkstelligd door buitenlandse migratie. Amsterdam wordt steeds populairder bij westerse migranten. Vorig jaar waren dat er 23.000, bijna net zoveel als niet-westerse migranten (24.000). Er kwamen opvallend veel meer Britten naar Amsterdam, gevolgd door Indiërs en Amerikanen. De meeste migranten komen naar Amsterdam om te studeren of te werken. 
 
OIS volgde ook bijna 11.000 kinderen die in 2010 in Amsterdam werden geboren. Uit deze 'cohortstudie' bleek dat in 2017 bijna een derde van deze kinderen de stad had verlaten, terwijl 26 procent binnen de stadsgrenzen was verhuisd. De meest gekozen bestemming van de vertrekkende gezinnen was Amstelveen. In Amstelveen is de afgelopen jaren Westwijk ontwikkeld, een grote nieuwbouwwijk in de Legmeerpolder met grotendeels eengezinswoningen.
 
 

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.