Amsterdam stelt dertien nieuwe locaties beschikbaar voor wooncoöperaties

14.05.2020
Image
Om de ontwikkeling van wooncoöperaties te versnellen stelt de gemeente Amsterdam dertien nieuwe bouwlocaties beschikbaar. Zo blijkt uit de donderdag gepresenteerde uitwerking van het Actieplan Wooncoöperaties. De komende twee jaar gaat het om kavels op Centrumeiland, Ringspoorzone Noord, Elzenhagen Zuid, het Havenstraatterrein en het August Allebéplein. Binnen drie tot vier jaar komen kavels beschikbaar in de Jacob Geelbuurt, Sluisbuurt, Dijkgraafplein, Amstelkwartier, Vreeswijkpad en de Kompaslocatie in de Waterlandpleinbuurt. 
 
“Het mooie aan wooncoöperaties is dat groepen huurders bij nieuwbouw zélf hun woon- en leefruimtes gaan ontwerpen, bouwen en beheren. Vervolgens huren ze individueel een woning van de coöperatie. Hierdoor krijgen ze volledige zeggenschap over hun woning, zonder inmenging van grote vastgoedpartijen. Bovendien blijven de woningen ook op de lange termijn behouden voor de lage- en middeninkomens, omdat ze niet verkocht of geliberaliseerd mogen worden”, zo zegt wethouder Ivens (Wonen):   
 
Uit eerdere pilotprojecten is gebleken dat het voor startende coöperaties niet eenvoudig is de financiering rond te krijgen. Als extra impuls roept de gemeente daarom een leenfonds van 50 miljoen euro in het leven, zodat wooncoöperaties - naast de financiering door de bank en een eigen inbreng- makkelijker voldoende financiering vinden. Het is de bedoeling dat de lening na tien tot vijftien jaar wordt terugbetaald.  
 
Dat de gemeente zelf woningbouw gaat meefinancieren is een flinke koerswijziging, aldus Ivens. “Hiermee neemt de gemeente, net zoals in het verleden toen er nog een gemeentelijk woningbedrijf bestond, een actieve rol in de realisatie van betaalbare woningen. Bovendien kan deze woonvorm, omdat ze los staat van de traditionele vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars, in economisch onzekere tijden de woningbouw op gang houden.”