Overslaan en naar de inhoud gaan

'Amsterdam faalt bij vergroening sociale woningvoorraad'

Image
Amsterdam faalt bij de vergroening van de sociale woningvoorraad, zo vindt GroenLinks. Uit de Monitor Samenwerkingsafspraken blijkt dat er vorig jaar slechts 0,5 megawatt aan zonnepanelen is geïnstalleerd. GroenLinks roept de Amsterdamse corporaties op onmiddellijk met een versnellingsplan te komen.
 
De corporatiedoelstelling voor 2016-2020 is 80 megawatt aan energieopwekking via zonnepanelen. "In dit tempo haalt Amsterdam de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs dus nooit. Ook de doelstellingen uit het landelijke Energieakkoord waar Amsterdam voor tekende, komen in dit tempo niet eens in zicht. Wethouders Choho en Ivens moeten voor een actieve aanpak kiezen," zo zegt raadslid Jasper Groen.
 
Het college geeft aan in gesprek te zijn met de corporaties, maar volgens hem ontbreekt elk gevoel van urgentie. "De corporaties kunnen gebruik maken van de landelijke STEP-subsidie voor verduurzaming van hun huurwoningen of van financiering uit het Amsterdamse Duurzaamheidsfonds. Van beide opties wordt niet genoeg gebruik gemaakt." GroenLinks verwacht van beide wethouders dat zij concrete stappen zetten. En minimaal zorgen dat die subsidies ten volle worden benut.
 
De corporaties lijken inmiddels met een versnelling bezig. Eigen Haard kondigde in juli aan 200 miljoen te gaan lenen van De Europese Investeringsbank (EIB) om energiezuinige huurwoningen te bouwen en bestaande te verduurzamen. En Ymere is van plan de komende vier jaar tenminste 8.500 woningen te voorzien van zonnepanelen. Overigens realiseerden de corporaties vorig jaar via woningisolatie en -verbetering wel meer labelstappen (16.000) dan de afgesproken 10.000.
 
Donderdag 21 september organisatie NUL20 een speciale editie van PakhuisNUL20 over de 'Verduurzaming van de bestaande voorraad'. Het programma