Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam en andere steden vragen om versterking financiële positie corporaties

Image

Amsterdam en de vier andere grote steden vragen de Tweede Kamer in een brief om verbetering van de financiële positie van woningcorporaties. De vijf gemeenten zien een grote bouw- en verbouwopgave en signaleren tegelijkertijd dat woningcorporaties in de toekomst steeds minder armslag hebben. Daardoor komt de komende jaren de bouw van voldoende betaalbare woningen in gevaar. Ook dreigen de corporaties de eerder gemaakte afspraken over verduurzaming van de bestaande woningvoorraad niet te halen.
Om de bouw op gang te houden stellen de G4-gemeenten en Eindhoven een aantal maatregelen voor. Zo moeten corporaties meer ruimte krijgen om te bouwen voor het middensegment. Daarnaast pleiten de gemeenten voor verdergaande huurregulering in dat segment.
Ook wijzen de bestuurders op de vele tekortkomingen in de oude woningvoorraad. De steden kennen veel huurwoningen die te maken hebben met funderingsproblemen, achterstallig onderhoud, bodemdaling en loden leidingen. Ook moet meer vaart worden gemaakt met het aardgasvrij maken van de sociale woningvoorraad. Het gaat zowel om corporatiewoningen, als woningen in particulier bezit. Deze huizen toekomstbestendig maken, is complex, kostbaar en een kwestie van lange adem, vinden de G4 en Eindhoven. De oprichting van een Rijksfonds zou kunnen helpen deze woningen te verbeteren.
Ook vragen ze om verlaging van de belastingdruk. De vijf grote steden scharen zich daarbij achter de wens van de Tweede Kamer om een einde te maken aan de almaar stijgende vennootschapsbelasting.