Amstelveen tegen sloop woningen Acacialaan

04.02.15
Amstelveen tegen sloop woningen Acacialaan

De gemeente Amstelveen kan zich niet vinden in het voornemen van Eigen Haard om de 55+-woningen aan de Acacialaan te slopen. De woningen verkeren nog in goede staat, zo heeft wethouder Herbert Raat aan de woningstichting laten weten. Volgens hem zijn er urgentere problemen in de wijk Keizer Karel Park en in Amstelveen die eerder moeten worden aangepakt.
Het toenmalige Woongroep Holland, nu onderdeel van Eigen Haard, sloot in 2009 een convenant met de gemeente om de woningvoorraad in de wijk Keizer Karel Park in de toekomst te behouden en waar mogelijk te verbeteren. In het licht van de ambitie de differentiatie te vergroten,de doorstroommogelijkheden voor ouderen te verbeteren en de voorraad voor senioren te vergroten, werd vijf jaar geleden de keuze gemaakt de woningen aan de Acacialaan te vervangen door breed toegankelijke nieuwbouw: twee appartementengebouwen met elk dertien woningen. Renovatie van de woningen aan de Acacialaan is volgens Eigen Haard te duur.
De bewoners willen echter niet weten van sloop. En krijgen steun van VVD-wethouder Raat. "Naar mijn mening kan Eigen Haard zich beter richten op renovatie van een groot aantal wooncomplexen," aldus de wethouder. Eigen Haard wil zich nog niet uitspreken over het standpunt van het gemeentebestuur.
Wel verzet de woordvoerder van Eigen Haard zich tegen het beeld als zou de corporatie onvoldoende aandacht hebben voor verbetering van de woningvoorraad in Amstelveen. Nog dit jaar worden woningen aan de Plesmansingel en Parelvisserslaan verbeterd. Voor 2016 is aanpak van de Benderslaan voorzien. Voor de woningen aan de Ambrosiuslaan en de Van Heuven Goedhartlaan worden op een later moment plannen gemaakt.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS