Aedes reageert kritisch op BZK-scenario's om woningcorporaties voldoende lucht te geven

22.03.2021
Image

De scenario’s die minister Ollongren schetst om woningcorporaties in staat te stellen om op langere termijn hun opgaven uit te kunnen voeren, schieten tekort. Dat stelt Aedes in reactie op de brief die de minister op 19 maart 2021 aan de Tweede Kamer stuurde.

Drie ministeries en Aedes stelden in juli 2020 vast dat corporaties tot 2035 geld tekort komen om aan al hun maatschappelijke opgaven te voldoen. Het structurele tekort manifesteert zich al binnen een paar jaar. Minister Ollongren zegde toe structurele oplossingsrichtingen uit te werken voor een volgend kabinet. Zij heeft nu twee scenario's geschetst, die de brancheorganisatie verbazen. Allereerst heeft het ministerie de berekende disbalans tussen opgaven en middelen teruggebracht van 30 naar 24 miljard.
Aedes zegt "volledig verbouwereerd" te zijn over het scenario waarin de huren stijgen en de corporatiesector kleiner wordt. Dat zou haaks zijn op recent genomen besluiten om de huren te bevriezen en corporaties meer middeldure huurwoningen te laten bouwen. "Zo’n 700.000 Nederlanders zonder alternatieven zou een sociale huurwoning worden ontzegd."

Het andere scenario met halvering van de verhuurderheffing vanaf 2025 en 750 miljoen aan jaarlijkse subsidie voor knelpunten biedt volgens Aedes ook geen structurele oplossing voor de langere termijn. Wat Aedes betreft hebben 34 partijen met de Actieagenda Wonen samen veel beter voorwerk gedaan voor het nieuwe kabinet dan het ministerie met deze scenario’s.