Overslaan en naar de inhoud gaan

Metropoolregio Amsterdam krijgt er sinds 2018 jaarlijks 14.000 woningen bij

Image

Woningzoekenden zullen het wellicht nauwelijks merken, maar de Metropoolregio Amsterdam krijgt er jaarlijks bijna 14.000 woningen bij, het saldo van nieuwbouw, transformatie, sloop en andere mutaties. Bijna de helft daarvan werd in de periode 2018-2022 (gemiddeld 6.500 per jaar) in de hoofdstad zelf gerealiseerd. Dat blijkt uit een NUL20-analyse van cijfers van het CBS/Kadaster. De afgesproken bouwdoelstellingen zijn daarmee in de afgelopen periode gerealiseerd. Binnenkort wil minister De Jonge een regionale 'woondeal' presenteren, waarin vermoedelijk nog ambitieuzere streefaantallen worden geformuleerd. Maar de bange vraag is op dit moment eerder of de huidige productie is vol te houden. Grote beleggers aarzelen over investeringen of trekken zich (gedeeltelijk) terug uit de Nederlandse vastgoedsector vanwege macro-economische en geopolitieke omstandigheden. Corporaties kunnen wel een deel daarvan opvangen, maar worstelen met een gebrek aan locaties.

De Metropoolregio Amsterdam loopt van IJmuiden tot Lelystad. Er worden de volgende deelregio's worden onderscheiden: Zaanstreek/Waterland, Almere/Lelystad, IJmond, Zuid-Kennemerland, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek en Amsterdam. Er is samenwerking op het gebied van bouwprogrammering en productieversnelling. De gemeenten uit het gebied hebben jaren geleden een gezamenlijke bouwdoelstelling geformuleerd van 15.000 nieuwbouwwoningen per jaar. Afgaande op de CBS-cijfers is die doelstelling, gezien het aantal toevoegingen, ruim gehaald. Maar omdat er via sloop en andere mutaties ook woningen verdwijnen valt de netto toename  lager uit.

Woningen toegevoegd in de Metropoolregio Amsterdam
Jaar Totaal toegevoegd Saldo toename
2018 18.742 15.968
2019 18.308 14.599
2020 12.036 9.632
2021 16.400 14.584
2022 17.328 14.311
Gemiddeld 16.563 13.819

Na Amsterdam worden in Almere de meeste woningen gebouwd. De bouwproductie ligt in deze groeigemeente de afgelopen jaren gemiddeld rond de 1.500 nieuwbouwwoningen en blijft daarmee nog beduidend achter bij de gemeentelijke doelstelling voor dit decennium (gemiddeld 2.225 per jaar). Bij die andere polderstad Lelystad neemt de bouwproductie sinds 2020 wel duidelijk toe, al gaat het daar om veel lagere aantallen. In 2022 werden er in deze polderstad 474 woningen opgeleverd.

Haarlemmermeer levert sinds 2019 forse aantallen woningen op, al zakte de productie in 2022 (tijdelijk?) naar 774 woningen. De productie in Zaanstad zakte in 2022 fors in tot 374 woningen terwijl Haarlem 260 nieuwbouwwoningen opleverde en een vergelijkbaar aantal via transformatie en andere toevoegingen. De piekperiode in Diemen is na de bouwhausse op Holland Park duidelijk voorbij: van 1.218 woningen in 2019 naar 141 vorig jaar. 

Zie onder de productie en ontwikkeling van de woningvoorraad van alle MRA-gemeenten.