13.500 nieuwbouwwoningen opgeleverd in de Metropoolregio Amsterdam

30.01.2020
Image
De woningproductie blijft hoog in de Metropoolregio Amsterdam maar wil nog niet de gewenste 15.000 bereiken. De woningproductie in Amsterdam viel met 5.007 flink terug ten opzichte van 2018. Na de hoofdstad leverde Almere de meeste woningen op (1.653), gevolgd door het kleine Diemen. Die gemeente realiseerde met 1.218 woningen relatief de hoogste productie van heel Nederland. In 2019 werden in de 32 MRA-gemeenten 13.341 nieuwbouwwoningen opgeleverd en nam de woningvoorraad toe met 14.587. Het aantal inwoners in de MRA groeide vorig jaar met bijna 30.000 tot bijna 2,5 miljoen personen. Aldus de meeste recente cijfers van CBS. Hierbij blijft buiten beeld hoeveel woningen er via transformatieprojecten worden toegevoegd. Die schaart CBS niet onder Nieuwbouw maar over 'Overige Toevoeging' (oranje in de grafiek). Daarbij gaat het substantiële aantallen, vandaar dat de woningvoorraad wel met bijna 15.000 groeide.
 
Ontwikkeling woningvoorraad in de Metropoolregio Amsterdam

Klik op grafiek voor vergroting. Bron CBS/bewerking NUL20, elke staaf geeft het saldo van vier voorafgaande kwartalen.

 
De 32 gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam streven de komende jaren een bouwproductie na van 15.000 woningen per jaar. Amsterdam wordt geacht de helft daarvan voor zijn rekening te nemen, maar de woningbouw stagneerde in de hoofdstad: er werden in 2019 2.500 woningen minder opgeleverd dan in 2018. De andere MRA-gemeenten compenseerden grotendeels wat Amsterdam minder bouwde, waardoor er in 2019 in de regio maar enkele honderden woningen minder werden gebouwd dan in 2018 (13.637). Behalve in Diemen werd er ook in Lelystad veel meer gebouwd (414 woningen) dan in lange tijd. De CBS-cijfers over 2019 zijn voorlopig en zullen in de definitieve versie nog wel iets hoger uitkomen. Overigens communiceert de hoofdstad zelf altijd cijfers vanaf 'start bouw', terwijl CBS het aantal opgeleverde woningen telt. Dat levert een 'fase-verschil' op van 1 à 2 jaar.

Woningproductie in 32 MRA-gemeenten in 2019

Voorlopige cijfers van CBS. Het saldo van de woningvoorraad is de optelsom van nieuwbouw, sloop, overige toevoegingen en onttrekkingen, en administratieve correcties.