1000 tot 1200 woningen op Centrumeiland IJburg

26.03.2015
Image

In de loop van 2017 kan een begin worden gemaakt met de bouw van woningen op het Centrumeiland van IJburg. Het Centrumeiland krijgt dankzij een meer stedelijke dichtheid een capaciteit van 1000 tot 1200 woningen. Daarbij wordt maximaal ruimte geboden voor zelfbouw, zowel individueel als op kavels voor bouwgroepen. Zo blijkt uit de door het college vastgestelde Startvisie Centrumeiland 2015. Over andere woningsegmenten, zoals sociale woningbouw en middensegment huurwoningen zullen nog nadere afspraken worden gemaakt.
"Amsterdam groeit. De nieuwe woningen zijn hard nodig," zo zegt wethouder Eric van der Burg van ruimtelijke ordening."Daarnaast hebben we als doel een gezond ingerichte wijk te creëren. Een buurt die door haar inrichting bewoners en bezoekers stimuleert meer te bewegen." Van der Burg denkt daarbij aan goede routes voor fietsers, voetgangers en hardlopers. "De bewegende stad begint straks op het Centrumeiland."
Daarnaast heeft het college de ambitie om van het Centrumeiland een energieneutraal eiland te maken. Verder mogen de nieuwe woningen de natuurlijke doorstroming van het water van het IJmeer niet belemmeren.

Centrumeiland is een van de vier geplande eilanden van IJburg 2. De aanleg daarvan werd in de crisisjaren stilgelegd, maar de vorige wethouder Maarten van Poelgeest zag nog wel kans het kleine Centrum-eiland op te spuiten. Dankzij deze ingreep verjaarden de met veel moeite verkregen vergunningen niet om eilanden op te spuiten in het IJ-meer.
Het Centrumeiland zou ooit het kloppend hart van IJburg worden, met grootschalige winkels en sportvoorzieningen. Die plannen zijn definitief opgeborgen. De Verkenning Centrumeiland uit 2013 bevat een basisopzet voor een kleinschalige en duurzame woonbuurt. Nadat de planvorming was stil gelegd is het Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) in 2014 voor één jaar ‘eigenaar’ geweest van het eiland. Het door ARCAM geleide publieke ideeënvorming voor het eiland leidde tot de publicatie Stad in Zicht, met drie scenario’s voor mogelijke invulling van het Centrumeiland. In de nu gepresenteerde Startvisie Centrumeiland kiest het college voor een hogere bewoningsdichtheid en een meer stedelijk woonmilieu dan in Verkenning uit 2013.