Zaanstad optimistisch over verhogen nieuwbouwproductie

03.03.2022
Image

Het aantal nieuwbouwwoningen dat de komende jaren in Zaanstad wordt gebouwd stijgt. Althans, deze conclusie trekt de nieuwe wethouder Wessel Breunisse uit een voortgangsrapportage van de gemeente. Daarin staat dat er 16.000 nieuwe woningen op de planning staan voor de komende jaren, waarvan 4.400 sociale huurwoningen (huurprijzen tot € 752), bijna 1.100 middeldure huurwoningen (huurprijzen tot € 1.009,-) en 1.000 koopwoningen tot € 285.000,- (prijspeil 2021). Zaanstad verwacht dat er in 2022 binnen de gemeentegrenzen 1.000 tot 1.400 woningen in aanbouw worden genomen en de jaren daarna beduidend meer. De zogeheten 'plancapaciteit' voor de jaren 2023-2025 is in ieder geval beduidend hoger   

Breunesse: “We werken hard om de woningnood in Zaanstad aan te pakken. Het aantal woningen waar harde afspraken voor zijn gemaakt is de afgelopen tijd gestegen van 8.300 naar 8.500, dat is meer dan de helft van de totale plancapaciteit. Vorig jaar zijn er bijna 900 nieuwe woningen opgeleverd en zijn nieuwbouwprojecten gestart met een totale omvang van ruim 1.000 woningen. Een flinke stap in de goede richting en een hoopvolle boodschap richting woningzoekenden. Bovendien kijken we niet alleen naar kwantiteit, maar zeker ook naar de kwaliteit van woningen. Zo voeren we met ontwikkelaars ook stevige gesprekken over duurzaamheid en klimaatadaptatie.” 

De uiteindelijke realisatie van al deze plannen blijft van vele factoren afhankelijk, zoals de stikstofproblematiek, uitkomsten van participatieprocessen, infrastructuur en personele capaciteit. Met name voor het gebrek aan 'stikstofruimte' in de provincie Noord-Holland is nog geen oplossing. ‘Het voelt als staan op een ijsschots, die steeds kleiner en daardoor instabiel wordt’, schreven Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vorige maand in een brandbrief aan het kabinet.