Overslaan en naar de inhoud gaan

Ymere: vaker renovatie in plaats van sloop-nieuwbouw

Woningcorporatie Ymere gaat omwille van de betaalbaarheid vaker kiezen voor renovatie in plaats van sloop-nieuwbouw. Dat stelt Ymere in het jaarverslag van 2014. Hierdoor is het mogelijk de onderhoudskwaliteit van meer woningen te verbeteren en tegelijkertijd woningen in het goedkopere segment te kunnen blijven aanbieden.
Betaalbaarheid is voor Ymere een van de belangrijkste thema’s. Het aantal huurders dat moeite heeft om de huur te betalen -als gevolg van dalende inkomens- is de laatste jaren sterk gestegen. Ymere wil deze groep zoveel mogelijk helpen. Daarom is in 2014 een proef gestart met flexibele huren en is de huurverhoging in 2015 beperkt.
Om binnen de kaders van de nieuwe Woningwet een goede dienstverlening en goede betaalbare woningen aan te kunnen blijven bieden, is het maken van keuzes noodzakelijk. Ymere gaat haar ondernemingsstrategie daarom herijken. Bij dat proces zoekt Ymere nadrukkelijk de samenwerking met stakeholders, zoals ze dat ook doet om slimme oplossingen te vinden die bijdragen aan goed en betaalbaar wonen.

Het jaarresultaat van Ymere na belastingen is in 2014 is sterk verbeterd: €176 miljoen positief tegen €89 miljoen negatief in 2013. Het is voor het eerst in jaren dat Ymere zwarte cijfers schrijft. Dit is met name het gevolg van de waardestijging van het onroerend goed.
Ymere heeft in 2014 meer geïnvesteerd in onderhoud: €99,1 miljoen tegen €88,1 miljoen in 2013. Om te kunnen blijven investeren in nieuwbouw is het noodzakelijk inkomsten te genereren uit de verkoop van huurwoningen. In 2014 zijn er 1309 woningen verkocht, tegen 912 in 2013.