Ymere maakt gebaar naar middeninkomens

08.03.2011

Ymere maakt gebaar naar middeninkomens

Ymere introduceert voor middeninkomens een nieuwe service: het Woonticket Middeninkomens. Daarmee krijgt deze inkomensgroep een voorrangspositie voor woningen met een huurprijs tussen de 675 en 900 euro en en koopprijs tussen de 150.000 en 200.000 euro. De corporatie stelt daarvoor jaarlijks 750 woningen beschikbaar. 

De nieuwe activiteit is volgens de corporatie een reactie op de problemen die de nieuwe Europese regelgeving veroorzaakt in de Amsterdamse Stadsregio. Sinds 1 januari 2011 moeten minimaal 90 procent van alle vrijkomende sociale huurwoningen worden toegewezen aan huishoudens met een maximaal gezamenlijk bruto inkomen van 33.614 euro. Maar omdat de woningmarkt onder druk staat, is een middeninkomen tussen de 33.614 en 43.000 euro veelal te laag om in aanmerking te komen voor woningen op de vrije markt. 

Ymere: "Volgens gegevens van Woningnet zorgt de nieuwe Europese regeling ervoor dat in de metropoolregio Amsterdam van de ruim 400.000 ingeschreven woningzoekenden er 100.000 niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Ymere alleen al verhuurde in 2010 682 woningen aan huishoudens met een, volgens de nieuwe Europese regelgeving, te hoog inkomen in haar sociale huurwoningen. Sinds januari moeten zij zich richten op middensegmentwoningen in de huur en koop. Daarmee wordt de druk op deze toch al bijzonder krappe markt nog groter.
Met het Woonticket reserveert Ymere jaarlijks 750 woningen speciaal voor deze middeninkomens in alle wijken waar zij woningen bezit. Bestaande koopwoningen van corporaties worden overigens al grotendeels aan huishouden met een middeninkomen verkocht. Met de nieuwe Koopgarant-regeling wordt de koopkracht van deze groep nog groter. 

Om in aanmerking te komen voor een Woonticket kunnen woningzoekenden met een middeninkomen terecht op de website van Ymere.

Het komende nummer van NUL20 (24 maart) bevat een speciaal thema over de positie van middeninkomens op de woningmarkt