'Woningverhuur aan toeristen veroorzaakt veel overlast'

03.10.2013
Huurwoningen voor buitenlandse werknemers worden niet zelden aan toeristen verhuurd, zo constateert het speciale meldpunt Shortstay.nl. De illegale verhuur van deze expatwoningen leidt tot veel overlast in met name de Amsterdamse binnenstad. De Huurversvereniging Centrum heeft samen met het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en het Wijksteunpunt Wonen Centrum onderzoek gedaan naar shortstay-verhuur. Uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘Ik doe geen oog meer dicht’ blijkt dat veel omwonenden overlast ondervinden. Zij klagen over nachtelijk lawaai, overlast in trappenhuizen en foutief geplaatste vuilniszakken. Via de website meldshortstay.nl kwamen klachten binnen over 101 woningen, waarbij het 59 keer ging om geluidsoverlast van bijvoorbeeld dronken toeristen die na het uitgaan hun feestje voortzetten in de woning. Slechts bij 21 van deze woningen bleek sprake van een vergunning voor shortstay.