Woningen in KPMG-kantoor Amstelveen

18.12.15
Woningen in KPMG-kantoor Amstelveen

Er gloort een woonbestemming voor het grotendeels leegstaande voormalige KPMG-pand aan de Burgemeester Rijnderslaan in Amstelveen. Volgens De Volkskrant is er nu een concreet plan voor de ombouw naar 300 á 400 appartementen. Het college zou daarover overeenstemming hebben bereikt met de Duitse eigenaar. Een klein deel van het immense pand is nu verhuurd aan IT-bedrijf ATOS, de rest staat al leeg sinds KPMG vijf jaar geleden vertrok naar een nieuw complex in Amstelveen. Volgens De Volkskrant komt B&W in maart met een voorstel aan de gemeenteraad om de huidige kantoorbestemming te verbreden naar werken en wonen. De ontwikkelaar moet wel rekening houden met de geluidsoverlast van de A9. De snelweg wordt verbreed en deels verdiept.

Zie ook: Lege kantoorkolos KPMG mogelijk gebruikt voor woonfunctie (Volkskrant 17-12-2015)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS