De Woningbouw Weesp verder als Ymere

28.02.2014

Woningcorporatie De Woningbouw uit Weesp gaat per 1 maart verder onder de naam van Ymere. De fusie moet meer balans brengen in de woningmarkt van Muiden en Weesp. De overname levert een positieve bijdrage aan de voorgenomen ontwikkeling van de Bloemendalerpolder. Ook wordt het makkelijker de bestaande woningvoorraad van De Woningbouw te verbeteren.
De fusie is tot stand gekomen op initiatief van De Woningbouw. De fysieke opgave in de omgeving Weesp is groot en De Woningbouw had niet voldoende investeringskracht, ervaring, deskundigheid en posities om deze opgave zelfstandig te realiseren. Daarom zochten zij een partner die ook op termijn haar volkshuisvestelijke ambities in de regio kan waarborgen. Na een zorgvuldig selectieproces heeft De Woningbouw unaniem voor Ymere gekozen.
De Woningbouw verhuurt circa 4500 woningen in Weesp, Muiden en Muiderberg. Het aanbod varieert van goedkope huurwoningen tot woningen in de vrije sector.