Noordelijke IJ-oever

  • In Amsterdam-Noord zijn de laatste jaren weinig woningen gebouwd. Ook de komende jaren moet wethouder Stadig het niet van dat stadsdeel hebben om zijn streefcijfer van zestienduizend nieuwe woningen in de komende bestuursperiode te halen. In zijn recente Nota Woningproductie staat weliswaar de bouw van 5164 nieuwe woningen in Noord ingeboekt in de periode 2002-2006, maar dat is een papieren werkelijkheid. Het stadsdeel zelf houdt het inmiddels op 3471.
    Achtergrondartikel