Verkenning: Shanghai aan het IJ?

16.02.2022

Amsterdam is flink aan het verdichten: we bouwen woningen, kantoren en voorzieningen steeds dichter op elkaar gepakt. Dat resulteert vaak in hoogbouw. Al snel doemen beelden op van Chinese volgepakte steden. Hoe maak je van zo'n volgebouwde buurt een fijne leefomgeving? En hoe zorg je ervoor dat de woonkwaliteit in die compacte stadsblokken gewaarborgd blijft?

In deze nieuwe aflevering van Bouw Woon Leef komt aan het woord: architect Daan Roggeveen over de voordelen van verdichting en de gelijkenissen die hij ziet tussen zijn voormalige woonplaats Shanghai en de Zuidas; lector bouwtransformatie Frank Suurenbroek over zijn onderzoek hoe mensen zo'n verdichte buurt beleven en welke factoren de kwaliteit van de leefomgeving beïnvloeden; stedenbouwkundige Fenna Haakma Wagenaar  over het bewaken van de woningkwaliteit en Xander van Beers (VORM) over het zoeken van balans tussen de gevraagde kwaliteitseisen en kosten.

Bron
AT5