Overslaan en naar de inhoud gaan

Pakhuis#26 trailer

PakhuisNUL20 - de talkshow over Amsterdamse woonkwesties - zet de luiken open. Door interviews en debat; door ruim baan te geven aan initiatieven van ondernemende Amsterdammers en Amsterdamse organisaties. 

Maandag 17 december 20:00 - 21:30 uur. Toegang gratis, inschrijven verplicht. Onderwerpen: wat gaan de corporaties nog doen? perspectieven middelduur huursegment, ombouw zorginstellingen. Editie 12.

Inschrijven kan HIER.

 

Het programma:


Jos van der Lans over 'Het begon met dubbeltjes'

Het hoofdthema van deze PakhuisNUL20 is de 'woonruimteverdeling': de regels die bepalen wie er in aanmerking komt voor een vrijkomende sociale huurwoning.
Maar eerst duiken we de geschiedenis van de volkshuisvesting in met cultuurpsycholoog en publicist Jos van der Lans. Eerder was hij mede-verantwoordelijk voor de Canon Volkshuisvesting. Recent rondde hij 'Het Begon met dubbeltjes' af.
Directe aanleiding was het 150 jarig bestaan van Woonstichting De Key en zijn rechtsvoorgangers. De Bouwmaatschappij tot Verkrijging van Eigen Woningen startte in 1868 als zelforganisatie van arbeiders. Maar de studie laat zich ook lezen als een geschiedenis van de Amsterdamse volkshuisvesting in brede zin. 
Interview met de schrijver.
 
 
 
 
 

Wie krijgt de woning?

Het woonruimteverdelingssysteem voor sociale huurwoningen in de regio Amsterdam gaat op de schop. Althans daar koersen de betrokken vijftien gemeenten en woningcorporaties op aan. De herziening moet leiden tot betere kansen voor starters en woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben. De via WoningNet opgebouwde inschrijfduur gaat een kleinere rol spelen. Wat zijn de kansen? Wat de bedreigingen? Zijn er nieuwe ideeën om de toewijzing van sociale huurwoningen te verbeteren?

 

Waarom, waarheen? 

Ter inleiding lichten Sanne van der Lelij (beleidsadviseur Wonen, Gemeente Amsterdam) en Pieter Schipper (adviseur strategie, Ymere) de uitgangspunten van de herziening toe.   

 

 

Wij gaan daarover in gesprek met de zaal en een forum met Paulus Jansen (directeur Woonbond), Songül Mutluer (wethouder Wonen Zaanstad, PvdA) en Eric van Kaam (directie Ymere)

 

 

Ruimte voor onorthodoxe ideeën

Woningen bouwen is één manier om de sociale woningvoorraad te vergroten. Maar zijn er ook nog andere manieren om het aanbod aan sociale huurwoningen te vergroten? We onderzoeken in deze sessie naar onorthodoxe ideeën om sociale huurders te verleiden te verhuizen en de sociale huursector te verlaten.


Met: Tjeerd Herrema  (ex-wethouder Amsterdam en Almere) en Frank Wassenberg (projectleider bij Platform 31)

 


Vanaf half tien: netwerkborrel

PakhuisNUL20 richt zich op iedereen met (professionele) belangstelling voor woonzaken in de meest brede zin: woningmarkt, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, huurbeleid, stedenbouw en bouwproductie. De netwerkborrel is een uitgelezen kans bij te praten en contacten te leggen met professionals, bestuurders, initiatiefnemers en geïnteresseerden in al deze sectoren.

 

PakhuisNUL20 is een initiatief van het tijdschrift NUL20 en debatcentrum Pakhuis De Zwijger.

Toegang is gratis. Het is wel noodzakelijk vooraf in te schrijven. Dat kan HIER

Bron
Nico Boink