Overslaan en naar de inhoud gaan

Bevolking Purmerend gaat met een kwart groeien

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we aan toe zijn, die ga je hier in optima forma terugzien.'' Een van de plekken waar die woningen moeten komen is het huidige stationsgebied dat volledig op de schop gaat. Het college heeft recent daarvoor een ambitieus masterplan vastgesteld dat voorziet in de bouw van 1.800 woningen in een hoogstedelijke omgeving. De nieuwe wijk krijgt ook een nieuwe naam: Waterlandkwartier. Er komen veel appartementen, waarvoor men verwacht veel jonge en oudere inwoners te interesseren. De komende tien tot twintig jaar moet het stationsgebied transformeren naar een gemengd stedelijk gebied, een nieuw stedelijk centrum. Wonen en werken wordt gecombineerd met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden. Het gebied krijgt een autoluw karakter. Ook is er gekozen voor een hoge bebouwingsdichtheid: er is ruimte voor woningbouw en uitbreiding van het kantoorareaal. Bij de bouw van die woningen is er speciale aandacht voor huisvesting van jongeren en ouderen. “Het Waterlandkwartier wordt een stadsbuurt zoals Purmerend nu nog niet kent”, aldus wethouder Thijs Kroese. “Met een intensief gebruik van de ruimte, menging van functies, en een sterke eigen uitstraling qua architectuur. Daarbij staat de menselijke maat centraal.” Eerder al selecteerde de gemeente Heijmans Vastgoed als een van de marktpartijen voor het ontwikkelen van de nieuwe stadswijk. Getuige de reacties uit deze reportage van BouwWoonLeef reageren voor Purmerenders positief: ''Purmerend is in ontwikkeling en dat is alleen maar goed.'' Een jonge Purmerender voegt daar aan toe: ''Dat ze meer aan jongeren denken is natuurlijk top, dan kan ik ook nog een keer uit huis.''

Bron
AT5