Verscherpt toezicht ZVH opgeheven

22.10.14
Verscherpt toezicht ZVH opgeheven

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft vorige week het verscherpt toezichtregime bij Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH) opgeheven. CFV komt tot dit besluit aan de hand van de integrale financiële beoordeling van de zes toezichtvelden, die CFV momenteel bij alle corporaties uitvoert. ZVH moet wel twee verbetermaatregelen blijven uitvoeren om te zorgen dat het financiële herstel duurzaam verankert.

ZVH stond sinds november 2007 onder verscherpt toezicht. Onder leiding van het nieuwe bestuur werkte de corporatie volgens het CFV de afgelopen jaren goed aan de opgelegde herstelmaatregelen. Zo voert ZHV al enige jaren een succesvol verkoopbeleid en heeft ZVH diverse risicovolle posities afgebouwd. In combinatie met een terughoudend investeringsbeleid stelt dit ZVH in staat om de, in het verleden opgebouwde, te hoge schuldenpositie af te bouwen. Door een set aan maatregelen zijn de netto bedrijfslasten fors gedaald en worden de onderhoudsuitgaven op een lager niveau beheerst. Mede door het continueren van een inkomensafhankelijk huurbeleid, resulteert dit in een aanmerkelijke verbetering van het resultaat uit de reguliere verhuurexploitatie. De ontwikkeling van het volkshuisvestelijke vermogen is positief en ligt inmiddels boven het benodigde risicovermogen. Ook de verschillende liquiditeitsratio’s liggen sinds 2014 boven de norm.

Op dit moment staan nog twaalf corporaties onder verscherpt toezicht bij CFV. Op deze lijst staan nog twee corporaties in de regio Amsterdam: Stadgenoot en De Key.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS