Overslaan en naar de inhoud gaan

In Velsen gaan corporaties en gemeente beter samenwerken om woonfraude aan te pakken

Image

De gemeente Velsen heeft met de lokaal actieve woningcorporaties een convenant afgesloten om adres- en woonfraude beter te bestrijden. De basis daarvan is het uitwisselen van informatie. Komt adres- of bewonersinformatie van de corporatie niet overeen met gegevens uit de burgelijke stand, dan meldt de gemeente dit aan de betreffende corporatie. Die doet dan nader onderzoek. Deze aanpak wordt ook in andere gemeenten, zoals Amsterdam, toegepast. Omdat de gemeente zelf de check in het basisregister doet, voldoet de aanpak aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de gemeente Velsen is zo de privacy van inwoners beschermd. Onder woonfraude vallen onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning (te veel mensen in een woning). Bij adresfraude gebruiken mensen een onjuiste registratie om bijvoorbeeld onterecht aanspraak te maken op bijstand of toeslagen.

“De andere bestuurders en ik zijn blij dat we gezamenlijk deze stap nemen in een intensievere samenwerking met de gemeente om overlast en woonfraude aan te pakken en de leefbaarheid en veiligheid in en om onze complexen te verbeteren”, aldus Tamar Hagbi van Woningbedrijf Velsen. Naast Woningbedrijf Velsen waren de woningcorporaties Velison Wonen en Bredere Wonen betrokken bij het convenant.


Op de foto: Tamar Hagbi (Woningbedrijf Velsen), wethouder Sander Smeets, Chris Pettersson (Velison Wonen) en Jan Wim Franken (Brederode Wonen).