Tal van gemeenten in regio Amsterdam willen woningopkopers weren

22.11.21
Tal van gemeenten in regio Amsterdam willen woningopkopers weren

Een aanzienlijk aantal gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam komt volgend jaar met een opkoopbescherming of overweegt dat. Dit om te voorkomen dat beleggers nog meer woningen 'wegkapen' voor starters. Ook vrezen lokale politici voor waterbedeffecten als hun buurgemeenten beleggers gaan weren.

De opkoopbescherming is een nieuwe regeling in de Huisvestingswet die per 1 januari 2022 in werking treedt. De maatregel geeft gemeenten de mogelijkheid een verhuurverbod voor bestaande goedkope en middeldure koopwoningen in bepaalde gebieden in te voeren; dat verbod geldt tot vier jaar na aankoop. Een beperkte rondgang van NUL20 maakt duidelijk dat niet alleen politici van de vier grote steden brood zien in de regeling. Haarlem wil de opkoopbescherming net als Amsterdam zo snel mogelijk in de hele stad invoeren. In Amstelveen wil wethouder Ellermeijer de raad in februari een voorstel daartoe voorleggen, terwijl Almere, Zaanstad, Diemen, Ouder-Amstel en Edam-Volendam onderzoek doen naar de mogelijkheden.
Wat hen kan weerhouden zijn de invoeringskosten. Die zijn zeker voor kleinere gemeenten relatief hoog. Zaanstad bijvoorbeeld schat de totale implementatiekosten op zeker 100.000 euro. Dan is er na implementatie ook handhaving nodig, anders wordt de verordening snel een dode letter.
Haarlemmermeer laat expliciet weten geen opkoopbescherming in te gaan voeren. Daar is geen reden toe, aldus een woordvoerder: "En er is ook behoefte aan vrijesectorhuurwoningen."

Hoewel de wetgever spreekt over de mogelijkheid de opkoopbescherming in 'bepaalde gebieden' in te voeren, zijn Haarlem en Amsterdam van plan de regeling - defacto een verhuurverbod - in de hele stad in te voeren. "Gemeenten moeten wel kunnen onderbouwen wat de noodzaak is van dit zware instrument", waarschuwt woonbeleidspecialist Thierry Wever van RIGO. "Het moet allemaal wel juridisch houdbaar blijken. Je breekt in op het eigendomsrecht."
Juridische twistpunt kan ook de bovengrens van de te beschermen woningvoorraad worden. De wetgever geeft gemeenten de ruimte zelf de WOZ-grens te bepalen van de te beschermen 'goedkope en middeldure' woningen. Rotterdam kiest voor de NHG-grens van 355.000 euro (prijspeil 2022, NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie), terwijl Haarlem daar met 389.000 euro enkele tienduizenden euro's boven gaat zitten. Amsterdam koerst zelfs af op een bovengrens van ruim een half miljoen euro. Anders heeft de maatregel geen zin, is de argumentatie. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen van eigenaar-bewoners lag in de hoofdstad in 2020 al op 542.450 euro. Met de gekozen grenswaarde van 512.000 euro zou het verhuurverbod straks 60 procent van de koopwoningen 'beschermen' tegen opkopers.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.