Overslaan en naar de inhoud gaan

Strenge parkeernormen vallen slecht bij collegepartij VVD

Image
De Amsterdamse VVD-fractie lijkt tegen de nota Parkeernormen van de eigen verkeerswethouder Pieter Litjens te stemmen als hij die niet aanpast. Dat meldt althans De Telegraaf. Volgens de krant is er breed verzet binnen de VVD tegen de 'anti-autoplannen' van het college. De nota voorziet in minder ruimte voor auto's in de nieuwbouw. Uitgangspunt van de nota Parkeernormen is dat de binnenstad niet meer auto's kan bergen en dat minder stadsbewoners in de toekomst een eigen auto zullen hebben. Autodelen en de zelfrijdende auto gaan de stad veranderen, is de idee. 
 
Volgens het voorstel van Litjens komt er straks bij nieuwbouw- en transformatieprojecten maximaal één parkeerplek per woning. Ontwikkelaars en corporaties moeten die plek op eigen terrein realiseren. Hun kopers en huurders krijgen geen vergunning meer voor het parkeren op straat. Die plekken zijn bedoeld voor bezoekers. Sociale verhuurders hebben straks geen verplichting meer om inpandige parkeerplaatsen te realiseren. Commerciële ontwikkelaars mogen daar naar eigen inzicht ook van afzien op zogenaamde A-locaties (stadsdeel Centrum plus directe omgeving van NS-Intercitystations). En in de meeste andere buurten (de B-locaties) zijn de minimumnormen verlaagd tot 0,3 parkeerplek voor kleine woningen (<60 m2) en 0,6 voor grotere woningen.
Op het eerste gezicht lijkt het verbannen van bewonersauto's van de straat een radicale maatregel. Maar dat was in flinke delen van de stad al gebruik bij nieuwbouwprojecten. Op IJburg en de Zuidelijke IJ-oever krijgen bewoners bijvoorbeeld al geen vergunning voor straatparkeren als ze een plek onder hun woning hebben of kunnen huren.
De maximumnorm wijkt ook niet af van afspraken die de afgelopen jaren met commerciële ontwikkelaars zijn gemaakt in projecten als Oostpoort of het Amstelkwartier. Daar gold al de regel dat zij gemiddeld niet meer dan één parkeerplek per woning mochten aanbieden.
 
De VVD-wethouder krijgt volgens De Telegraaf forse kritiek uit eigen gelederen: "Er zijn veel hardwerkende Amsterdammers die auto’s nodig hebben om op hun werk te komen”, tekent de krant op uit de mond van een VVD-lid uit Zuid.
 
Lees ook:
Telegraaf: anti-autoplan valt verkeerd