Overslaan en naar de inhoud gaan

Sterke daling van aantal immigranten in regio Amsterdam

Image

In de regio Amsterdam daalt door de coronacrisis voor het eerst sinds jaren het aantal inwoners. Covid-19 leidt niet alleen tot oversterfte maar ook tot een sterk afnemende immigratie. Ook in andere delen van Nederland daalt het aantal inwoners, maar de omslag is het sterkste in Groot-Amsterdam, een regio die al jaren sterk groeit door immigratie. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers tot en met week 16 van 2020.

In de weken voor de coronacrisis groeide de bevolking in Groot-Amsterdam nog met 34 per 100.000 inwoners per week, daarna was er een krimp van 23 per 100.000 per week. De sterke immigratie droeg de afgelopen jaren in belangrijke mate bij aan de woningschaarste. De immigratie volgde de sterke groei van de werkgelegenheid in de regio. Daarnaast studeerden vele duizenden buitenlanders op Amsterdamse kennisinstituten. Een deel daarvan is huiswaarts gegaan. De bevolkingsafname zorgt voor enige verlichting van de druk op de woningmarkt. Een eerste teken daarvan was dat Duwo en De Key 650 studio's gereserveerd voor buitenlandse studenten inmiddels aan andere studenten te huur aanbieden.

Andere gebieden met een sterke daling zijn Oost-Groningen, Midden-Noord-Brabant, Noordoost-Noord-Brabant en Zuid-Limburg. De dalingen in Groot-Amsterdam en Oost-Groningen hangen vooral samen met de afgenomen immigratie, terwijl de dalingen in de Brabantse en Limburgse regio’s vooral samenhangen met de toegenomen sterfte.

Trefwoorden