Overslaan en naar de inhoud gaan

Steeds meer kwetsbare bewoners in wijken met veel corporatiewoningen

Image

De concentratie van kwetsbare bewoners in gebieden met veel corporatiewoningen neemt nog steeds toe. De ontwikkeling van overlast en onveiligheid in die gebieden is ongunstiger dan in buurten met minder corporatiewoningen. Maar er is wel een toenemende differentiatie in buurten: er  zijn minder buurten met vrijwel uitsluitend sociale huurwoningen en in die sociale huur is weliswaar nog een toename van de allerlaagste inkomens en kwetsbare groepen te zien, maar ook een toename van bewoners met meer inkomen. Dat blijkt uit de 2023-update van het onderzoek ‘Veerkracht in het corporatiebezit’. 

In dat onderzoek van Aedes uit 2018 werd de aandacht gevestigd op de ongunstige ontwikkeling van overlast en onveiligheid in gebieden met veel corporatiebezit. Uit dat onderzoek én uit de erop volgende update uit 2020 kwam naar voren dat toename van overlast en onveiligheid vaak samengaat met een toenemende concentratie van kwetsbare bewoners. Daarbij werd het begrip Veerkracht gebruikt: de mate van veerkracht zegt iets over hoe een buurt weet om te gaan met de toenemende concentratie van kwetsbare bewoners.

De onderzoekers benadrukken dat iedere buurt uniek is. "Daarom is in alle buurten waar de veerkracht onder druk staat een goede probleemanalyse nodig voordat deze effectief kan worden verbeterd." Naast het versterken van de differentiatie en het tegengaan van een hoge concentratie kwetsbare bewoners, bestaat de oplossing meestal uit een mix van maatregelen. Daarbij kan het gaan om maatregelen die zijn gericht op de staat van de gebouwde omgeving en voorzieningen en uit maatregelen gericht op de bewoners zelf (scholing, ondersteuning, goede zorg, tegengaan armoede, voorkomen ondermijnende criminaliteit, et cetera).

De onderliggende data hebben betrekking op de periode 2014 tot en met 2020. 

Trefwoorden