Rochdale betreurt sommatie om vlaggen te verwijderen

05.08.14
Rochdale betreurt sommatie om vlaggen te verwijderen

Woningcorporatie Rochdale heeft de twee ruziënde buren op het Krugerplein excuses aangeboden voor de sommatie om vlaggen van het balkon te verwijderen. De corporatie heeft wederom aangeboden te bemiddelen tussen beide partijen teneinde "wederzijdse irritatie op te lossen." De vlaggenkwestie kreeg nationale aandacht.

Eerder liep een burenruzie in Oost over een Israëlische en een Palestijnse vlag hoog op. De Mexicaanse en Joodse bewoonster hing eind mei een Israëlische vlag over haar balkon op het Krugerplein; haar Turkse onderburen een Palestijnse vlag. Bij de Mexicaanse en haar partner sneuvelde een ruit en werd een brandbom op het balkon gegooid. Ook melden diverse media dat ze dreigbrieven ontving.

Volgens Rochdale is er sprake van een al langer lopende burenruzie, onder andere over geluidsoverlast. De Mexicaanse ontkent dat. In ieder geval ontvingen beide huizen op 16 juli een uitnodiging voor een bemiddelingsgesprek. In dezelfde brief werd beide partijen gevraagd hun vlaggen te verwijderen, omdat die 'aanstootgevend' zouden zijn. Als de bewoners de vlaggen niet zouden weghalen, zouden kosten door eventueel vandalisme voor de rekening van de bewoners zijn. Rochdale betreurt dat nu: "Dit hadden wij zo niet moeten doen en wij bieden u hiervoor onze excuses aan. De toon ervan was niet passend en we hebben hiermee de indruk gewekt uw vrijheid van meningsuiting in de weg te willen staan. Dit is in geen geval onze opzet geweest."
De woningcorporatie nodigt beide huurders in een brief van 1 augustus wederom uit te bemiddelen om de gerezen irritaties op te lossen. "Rochdale heeft de intentie de burenoverlast te stoppen." Op de eerste uitnodiging ging slechts één van de partijen in.

Het conflict in Gaza zorgt breder voor spanningen in Nederland en Europa tussen bevolkingsgroepen. Joodse instellingen geven aan dat steeds meer Joden zich niet meer veilig voelen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS