Ringzone: Zuidblok krijgt veel meer woningen

05.09.15
Hier moet het Zuidblok komen (foto Google StreetView)
Ringzone: Zuidblok krijgt veel meer woningen

Woonstichting De Key hoopt binnen enkele maanden te beginnen met de bouw van 220 studentenwoningen in de Delflandpleinbuurt, vlakbij de Ring A10. Het is de eerste fase van in totaal ongeveer 1200 woningen die samen het nieuwe Zuidblok moeten vormen. Het terrein krijgt daarmee drie keer zoveel woningen als in de oorspronkelijke plannen.

Het Zuidblok kent een lange geschiedenis. Zes oude portiekflats werden door de inmiddels opgeheven corporatie Far West – waar De Key ook in participeerde – vlak voor de crisis gesloopt met de bedoeling om koopwoningen en sociale huurwoningen te bouwen. Toen slechts één woning verkocht werd, ging het plan van tafel. Far West is inmiddels ontbonden en het gebied ligt nog altijd op bebouwing te wachten. "We hebben enkele jaren geleden een plan gemaakt waarin we studentenwoningen met onder andere vrije kavels combineerden. Een plan dat voor De Key financieel haalbaar was. Maar de gemeente heeft ons vervolgens gevraagd meer woningen in het gebied te bouwen," zegt Eric Nagengast, manager ontwikkeling van De Key.
De gemeente ziet namelijk mogelijkheden om in de Ringzone A10 te verdichten. In de aanvankelijke plannen werd de bouw van 400 woningen voorzien, waarbij ook grote sociale huurwoningen van meer dan 100 m2. De Key wil nu naast 90 vrije sectorhuurwoningen 800 studentenwoningen en 350 starterswoningen bouwen, waarvan het gros niet groter dan 40 vierkante meter zal zijn. De verdichting met kleinere woningen past dat in de nieuwe visie van De Key waarin de corporaties zich vooral richt op mensen die hun eerste stappen zetten op de woningmarkt – zie hiervoor ook het komende nummer van Nul20.

Een punt van discussie is nog de hoeveelheid parkeerruimte die moet worden gereserveerd op de bouwgrond. Nagengast wil een lagere parkeernorm dan de gemeente hanteert. Dit vanwege het verwachte beperkte autobezit van de toekomstige bewoners: jonge stedelingen en studenten. "Omdat we compacte woningen willen bouwen, zal een groot deel aan binnentuinen grenzen. Daar zien wij liever een aantrekkelijke groene ruimte dan geparkeerde auto’s."

Intussen worden de plannen voor twee opengewerkte woonblokken met wisselende hoogtes verder uitgewerkt. Voor De Key is de ontwikkeling van het Zuidblok ook van bredere betekenis. Nagengast: "Omdat we ons in de komende jaren vooral op starterswoningen richten, kan dit project daarvoor als een staalkaart werken. Wat is de ideale maat? Welke variatie en gebouwtypologie is prettig? En welke voorzieningen kunnen we gemeenschappelijk organiseren?" Nagengast hoopt dat nog dit jaar de eerste paal de grond in kan.
Het Zuidblok moet verrijzen op het grote grasveld grenzend aan de Maassluisstraat en de Voorburgstraat.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.