Overslaan en naar de inhoud gaan

Rekenkamer uit zorgen over samenwerking HA en !WOON

Image
update 6 juni 11:30
De ontvlechting van de Huurdersvereniging Amsterdam en het ASW (thans !WOON) had beter gekund en heeft nog niet geleid tot een vruchtbare samenwerking tussen beide organisaties. Dat constateert de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) in een onderzoek naar de doelmatige besteding van subsidies. Volgens de RMA worden de subsidies die voor bewonersondersteuning en belangenbehartiging beschikbaar worden gesteld wel op hoofdlijnen doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteed.
 
Het onderzoek van de RMA richt zich in hoofdzaak op de vraag of subsidies worden gebruikt waarvoor ze zijn bestemd en ook dat doel dienen. Dan gaat het voor een deel of alles volgens de regels verloopt en de administratie op orde is. Daar is de RMA - met enige kanttekeningen - tevreden over: "Ten aanzien van de rechtmatige besteding van subsidies concluderen we dat het geheel van instructies en procedures dit in voldoende mate borgt. De beschikkingen voldoen inhoudelijk aan de wettelijke eisen en worden door de gemeente nagenoeg altijd tijdig verleend."
 
In dit geval zijn er ook ingrijpende veranderingen doorgevoerd bij de subsidieontvangende organisaties. De organisaties ASW en WSWonen zijn samengevoegd, terwijl de HA en het ASW uit elkaar zijn gehaald. De eerste transitie is succesvol verlopen, maar "het ontvlechtingsproces van HA en ASW is rommeliger verlopen," constateert de Rekenkamer. Onenigheid over taakverdeling en financiële aspecten zijn nog altijd niet opgelost, terwijl dat voor een "doelmatige en doeltreffende besteding van subsidiegelden wel essentieel is." 
 
De gemeente gaat daarbij niet helemaal vrijuit volgens de Rekenkamer omdat de communicatie over de precieze scheiding tussen bewonersondersteuning (taak van !WOON) en belangenbehartiging (HA) niet consistent is geweest. De HA legt zich niet neer bij de gekozen 'knip'. De HA is van mening dat !WOON de lokale huurdersverenigingen en huurderskoepels van woningcorporaties niet mag adviseren omdat dat onder belangenbehartiging valt. De gemeente en !WOON stellen zich op het standpunt dat hier sprake is van bewonersondersteuning. De directie van !WOON - Eef Meijerman en Jacqueline van Loon - laat weten dat de rekenkamer het standpunt van twee HA-gesprekspartners verwart met het officiële HA-standpunt. "De taakverdeling is wel duidelijk en conform wensen HA en haar leden." 
 
Ook is de HA van mening dat !WOON een groter deel van de transitiekosten zou moeten betalen. !WOON laat weten dat het financiële conflict inmiddels is opgelost. De gemeente heeft zich vorige week op hun verzoek uitgesproken over het verschil van inzicht. "Wij én het nieuwe HA bestuur accepteren die uitspraak."