Rekenkamer uit zorgen over samenwerking HA en !WOON

02.06.17
Rekenkamer uit zorgen over samenwerking HA en !WOON
update 6 juni 11:30
De ontvlechting van de Huurdersvereniging Amsterdam en het ASW (thans !WOON) had beter gekund en heeft nog niet geleid tot een vruchtbare samenwerking tussen beide organisaties. Dat constateert de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA) in een onderzoek naar de doelmatige besteding van subsidies. Volgens de RMA worden de subsidies die voor bewonersondersteuning en belangenbehartiging beschikbaar worden gesteld wel op hoofdlijnen doeltreffend, doelmatig en rechtmatig besteed.
 
Het onderzoek van de RMA richt zich in hoofdzaak op de vraag of subsidies worden gebruikt waarvoor ze zijn bestemd en ook dat doel dienen. Dan gaat het voor een deel of alles volgens de regels verloopt en de administratie op orde is. Daar is de RMA - met enige kanttekeningen - tevreden over: "Ten aanzien van de rechtmatige besteding van subsidies concluderen we dat het geheel van instructies en procedures dit in voldoende mate borgt. De beschikkingen voldoen inhoudelijk aan de wettelijke eisen en worden door de gemeente nagenoeg altijd tijdig verleend."
 
In dit geval zijn er ook ingrijpende veranderingen doorgevoerd bij de subsidieontvangende organisaties. De organisaties ASW en WSWonen zijn samengevoegd, terwijl de HA en het ASW uit elkaar zijn gehaald. De eerste transitie is succesvol verlopen, maar "het ontvlechtingsproces van HA en ASW is rommeliger verlopen," constateert de Rekenkamer. Onenigheid over taakverdeling en financiële aspecten zijn nog altijd niet opgelost, terwijl dat voor een "doelmatige en doeltreffende besteding van subsidiegelden wel essentieel is." 
 
De gemeente gaat daarbij niet helemaal vrijuit volgens de Rekenkamer omdat de communicatie over de precieze scheiding tussen bewonersondersteuning (taak van !WOON) en belangenbehartiging (HA) niet consistent is geweest. De HA legt zich niet neer bij de gekozen 'knip'. De HA is van mening dat !WOON de lokale huurdersverenigingen en huurderskoepels van woningcorporaties niet mag adviseren omdat dat onder belangenbehartiging valt. De gemeente en !WOON stellen zich op het standpunt dat hier sprake is van bewonersondersteuning. De directie van !WOON - Eef Meijerman en Jacqueline van Loon - laat weten dat de rekenkamer het standpunt van twee HA-gesprekspartners verwart met het officiële HA-standpunt. "De taakverdeling is wel duidelijk en conform wensen HA en haar leden." 
 
Ook is de HA van mening dat !WOON een groter deel van de transitiekosten zou moeten betalen. !WOON laat weten dat het financiële conflict inmiddels is opgelost. De gemeente heeft zich vorige week op hun verzoek uitgesproken over het verschil van inzicht. "Wij én het nieuwe HA bestuur accepteren die uitspraak."
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.