Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw college Zaanstad continueert huidige beleid rond Bouwen en Wonen

Image

Het nieuwe Zaanse college bestaat uit de fracties POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA. In het coalitieakkoord ‘Slagen Maken’ richten ze zich op de uitvoer van bestaand beleid en op tastbare resultaten voor inwoners en ondernemers. Behalve de lokale partij POV (Partij voor Ouderen en Veiligheid) zaten de overige vijf partijen ook in het vorige college.

De komende bestuursperiode bouwen de partijen voort op de zes thema’s kansengelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, gezondheid, economische ontwikkeling en veiligheid.
De woonsector krijgt te maken met twee nieuwkomers. Kandidaat-wethouder POV-er Harry van der Laan krijgt onder andere de portefeuille Wonen, PvdA-er René Tuijn de portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling, Gebiedsontwikkeling, MAAK. Noord en MAAK.Centrum.

Op het gebied van Bouwen en Wonen worden bestaand beleid voortgezet. Binnen de gemeentegrenzen verdichten en het landschap ongemoeid laten. Het nieuwe college gaat door met de ontwikkeling van 8.000 woningen waarvoor reeds anterieure overeenkomsten zijn gesloten. Daar waar mogelijk worden aanvullende kwaliteitsnormen meegenomen. Voor de realisatie van de overige geplande 8.000 woningen tot 2040 worden deze normen in onderhandelingen met projectontwikkelaars meegenomen. Zaanstad wil woningbouw realiseren in een verhouding 30 procent sociaal, 30 procent middensegment en de rest vrije sector. Men wil maximaal gebruik maken van de mogelijkheden om Zaanse inwoners voorrang te geven bij nieuwbouw en sociale huur. Ook gaat Zaanstad een zelfbewoningsplicht invoeren.

Ook het Pact Poelenburg en Peldersveld wordt onverkort gecontinueerd.  
 

Trefwoorden