Overslaan en naar de inhoud gaan

Lockdown: "Aan de overlast van de buren viel niet meer te ontsnappen”

Image
Uit een rondgang van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) bij grote- en middelgrote gemeenten in Nederland blijkt dat er in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van het eerste kwartaal een gemiddelde toename is van wel 60 procent van het aantal aanmeldingen van burenruzies. Coronamaatregelen vormen hiervoor, aldus Buurtbemiddelingsorganisaties, de katalysator. Tijdens de lockdown stroomden in dichtbevolkte gebieden de aanmeldingen binnen. De verwachting is dat nu over heel 2020 het totaal aantal aanmeldingen landelijk met zo’n 3000 stijgt en boven de 21.000 komt, stelt Bente London, directeur van Beterburen - een organisatie voor buurtbemiddeling in Amsterdam e.o. Samen met het CCV constateert zij een steeds grotere druk bij de buurtbemiddelingsorganisaties.
 
Zij merken dat het geduld bij mensen over de overlast van hun buren sneller begint op te raken. Ze worden geacht thuis te werken en als ze dan overlast ervaren van hun buren, kunnen ze eigenlijk geen kant op. Vakantie durven velen niet aan, kinderen zijn meer thuis. "Aan de overlast van de buren valt niet meer te ontsnappen". Als dan ook de temperatuur ook nog eens bovengemiddeld is, kunnen de gemoederen nog meer verhit raken.

Andere aanpak 

Om zoveel mogelijk bewoners te helpen en volgens de richtlijnen te werken, hebben buurtbemiddelingsorganisaties hun werkwijze aangepast. Bente London: “We belden voorheen direct aan bij mensen, die vaak niet wisten dat buurtbemiddeling door hun buren was ingeschakeld. Dat huisbezoek was niet meer mogelijk. Mensen moesten nu per brief of telefonisch benaderd worden voor een eerste gesprek. Dit is een zeer arbeidsintensieve werkwijze, waardoor het vaak wel langer duurde voordat bemiddelaars er verder mee aan de slag kunnen.”
Bemiddelingsgesprekken vonden zo mogelijk plaats op een neutrale locatie waarbij de 1,5 afstand kan worden gewaarborgd. Als er dwingende gezondheidsredenen waren, werd er overgeschakeld op videobellen. De bemiddelaars - vrijwilligers - zijn echter niet enthousiast geworden over videobemiddeling. Het werkt gewoon niet in gespannen situaties. Bovendien beschikken niet alle betrokkenen over de juiste apparatuur.
 
Volgens Londen is er vooralsnog geen teken dat het aantal aanmeldingen zal afnemen. "Cruciaal is wel dat gemeenten en woningcorporaties die nu verantwoordelijk zijn voor de financiering van buurtbemiddeling de economisch crisis niet aangrijpen om juist hier te beknibbelen."