Leger des Heils: doorstroming uit noodopvang stagneert steeds meer

01.05.2018
Image

Voormalige zwervers, ex-gedetineerden, ex-verslaafden en andere dak- en thuislozen brachten in 2017 gemiddeld acht maanden door in een opvang van het Leger des Heils, voordat ze konden doorstromen naar een geschikte woonvorm met begeleiding. In 2016 was dat nog gemiddeld zeven maanden en in 2013 vier maanden. Dat meldt het Leger des Heils in zijn jaarverslag 2017. Amsterdam is een gunstige uitzondering, meldt het Leger in het eigen magazine, ondanks de krappe hoofdstedelijke woningmarkt.

Vanwege de beperkte uitstroommogelijkheden krijgen dak- en thuislozen steeds vaker nee te horen aan het loket van de noodopvang. Dat de uitstroom stagneert komt volgens directeur Cornel Vader van het Leger des Heils "in de eerste plaats doordat er bijna geen goedkope huizen meer zijn." Dat zie hij vanmorgen op NPO Radio 1. Hij riep corporaties evenals vorig jaar september op meer goedkope woningen te bouwen. Dat zijn woningen met een huur van maximaal 400 euro.

In Amsterdam wordt zo'n 30 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toegewezen aan specifieke doelgroepen, waaronder uitstroom uit de maatschappelijke opvang en statushouders. In 2017 verhuurden de corporaties in totaal 2.900 sociale huurwoningen aan bijzondere doelgroepen. Dit zijn er ruim 350 meer dan in 2016. De kentering kwam in Amsterdam met het koersbesluit Thuis in de Wijk, zegt Katia Maas, manager Bureau Traject Management in het eigen magazine van het Leger: "Sinds een jaar komen er daadwerkelijk meer huizen beschikbaar voor onze deelnemers."

Het aantal daklozen is de afgelopen jaren landelijk weer fors opgelopen. Wat daarbij mee zou spelen is dat het aantal bedden in psychiatrische klinieken is teruggebracht. In 2015 meldde het Leger al op basis van eigen onderzoek dat de helft van de mensen in de opvang eigenlijk in de reguliere psychiatrische zorg zou moeten zitten. Ook de woningcorporaties signaleren regelmatig dat de extramuralisering van de zorg ertoe leidt dat meer kwetsbare huishoudens in een zelfstandige sociale huurwoning gehuisvest moeten worden.