Laurens Ivens wethouder bouwen en wonen

13.06.14
Van links naar rechts Abdeluheb Choho (D66), Eric van der Burg (VVD), Kajsa Ollongren (D66), Simone Kukenheim (D66), Laurens Ivens (SP), Pieter Litjens (VVD). Op de foto ontbreken: Arjan Vliegenthart (SP) en Udo Kock (D66)
Laurens Ivens wethouder bouwen en wonen

Laurens Ivens wordt de nieuwe wethouder voor Bouwen en Wonen. Ivens (1977) woont met vriendin en kind in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost. Hij zit al acht jaar in de gemeenteraad. Ivens is sinds het voorjaar van 1997 lid van de SP en werd een jaar later actief voor de partij. “Omdat de SP op een eerlijke manier de tweedeling tegengaat en altijd blijft kijken naar de realiteit”, zegt hij zelf. Hij is naast raadslid ook actief bij de SP als afdelingsbestuurder. Eerder was hij zeven jaar afdelingsvoorzitter en negen jaar werkzaam als medewerker Verkeer voor de Tweede Kamerfractie. Momenteel werkt hij als collectieve belangenbehartiger bij de ANWB op het gebied van mobiliteit. “Zowel op mijn werk, als bij de SP mag ik opkomen voor de gezamenlijke belangen van mensen. Het is altijd fijn als je iets voor mensen kunt bereiken om daardoor het leven nog wat aangenamer te maken,” aldus Ivens op de website van de SP.

Er komen acht wethouders, vier van D66, twee van de VVD en twee van de SP. Elk stadsdeel valt ook toe aan een wethouder. Op de foto van links naar rechts:

Abdeluheb Choho (D66) Portefeuille: openbare ruimte en groen, klimaat, energie en luchtkwaliteit, dienstverlening, ICT en bestuurlijk stelsel.

Eric van der Burg (VVD) blijft wethouder Zorg, maar krijgt daarnaast ook Ruimtelijke ordening en Grondzaken, inclusief erfpacht. Stadsdeel Zuid

Kajsa Ollongren (D66) Portefeuille: economische zaken, zeehaven en luchthaven, gemeentelijke deelnemingen en bedrijven, kunst en cultuur, lokale media, monumenten, stadsdeel Centrum.

Simone Kukenheim  (D66) Portefeuille: onderwijs, jeugd (jeugdwet), diversiteit & integratie, stadsdeel Oost.

Laurens Ivens (SP) Portefeuille: bouwen, wonen, wijkaanpak en dierenwelzijn, stadsdeel Noord.

Pieter Litjens (VVD) Portefeuille: verkeer en vervoer (incl. Noord-Zuidlijn), gemeentelijk vastgoed, bedrijfsvoering p&o, inkoop, Stadsdeel Zuidoost.

Op de foto ontbreken:

Udo Kock (D66) Portefeuille: financiën, coördinatie drie decentralisaties, coördinatie aanpak subsidies, aanpak belastingen, waterbeheer. Stadsdeel Stadsdeel West

Arjan Vliegenthart (SP) Portefeuille: werk, inkomen, participatie (participatiewet), armoede, Stadsdeel Nieuw-West.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS